Anonim Şirket Şubesi - Polatlı Ticaret Odası
35°C
ANKARA HAVA DURUMU35°C Sıcak
BİZE ULAŞIN0312 623 10 84

Anonim Şirket Şubesi

-+

 

Ticaret Sicili Yönetmeliği Madde 120;

GEREKLİ EVRAKLAR

1) Şirket Merkezinin kayıtlı olduğu sicil müdürlüğünden alınacak belgeler;

  1. a)Varsa değişiklikleriyle beraber, şirket sözleşmesinin onaylı bir örneği
  2. b)Merkezde yapılan en son tescilin yayımlandığı onaylı sicil gazetesi
  3. c)Şube açılışı için Ticaret Sicili Yönetmeliğinin 120 inci maddesine göre düzenlenmiş onaylı tescil belgesi

2) DİLEKÇE

3) Odaya kayıt için Hükmi Şahıs Kayıt Beyannamesi

4) Şube müdürü/müdürlerinin 1 adet fotoğrafları

5) Şube müdürü/müdürlerinin kimliği, vatandaşlığı ile yerleşim yerlerini gösterir şekilde hazırlanmış şube unvanı altında düzenlenmiş ve noter tarafından onaylanmış  tescil talepli imza beyannamesi  fotokopi). (Mersis Talep numarasını notere ibraz etmeniz gerekir.)

6) Şube açılışına ilişkin;

noter onaylı Anonim Şirket Yönetim Kurulu Şube Açılışı Kararı (bu kararda şubenin ticaret unvanı, sermayesi, ne iş yapılacağı, açık adresi, temsilcileri ve temsil şekli açıkça belirtilecektir.)  (1 adet asıl – 2 adet fotokopi)

7) Açılması Bakanlık veya resmi kurumların iznine veya uygun görüşüne tabi olan şubeler için bu izin veya uygun görüş yazısı

NOTLAR

Not-1: Kararlarda Türkiye Cumhuriyeti kimlik numaraları (yabancı uyrukluların vergi dairelerinden alınacak vergi numaraları)   belirtilecektir.

Not-2: Şube müdürü/müdürleri belirli bir süre için seçilecekse bu süre kararda mutlaka belirtilmelidir.

(Örnek: “Şube müdürlüğüne üç(3) yıl süre ile …………………………..( T.C.Kimlik Numarası ve Yerleşim Yeri belirtilecek )’ in atanmasına ve şubeyi yapılacak olan her türlü işlemlerde, konularda, ahzu kabza, münferiden temsil ve ilzam etmesine”,

NOT:http://mersis.gumrukticaret.gov.tr/ adresinden elektronik başvuru yapmanız gerekiyor.