5°C
ANKARA HAVA DURUMU5°C Çok Bulutlu
BİZE ULAŞIN0312 623 10 84

Kalite Politikamız ve Diğer Politikalarımız

-+

POLATLI TİCARET ODASI KALİTE POLİTİKASI

Kuruluş kanunu ve mevzuatlar çerçevesinde, ilçemizin, ilimizin ve ülkemizin Sanayi ve Ticaret alanına katkıda bulunmak amacıyla faaliyet gösteren odamız, üye ve müşterilerimizin beklenti ve ihtiyaçlarını yasal şartlar çerçevesinde karşılayarak memnuniyetlerini sağlamayı, kalite yönetim sisteminin şartlarını uyarak etkinliğini sürekli iyileştirmeyi taahhüt eder.

POLATLI TİCARET ODASI MALİ POLİTİKASI

Polatlı Ticaret Odası, ilgili kanun ve yönetmeliklerin verdiği yetki ve sorumluluklar dahilinde, kuruluş amaç ve hedefleri doğrultusunda faaliyetlerini gerçekleştirmek, çalışma alanı içerisindeki bölgede ekonomik, kültürel ve toplumsal yükümlülüklerini yerine getirecek bir mali güce sahip olarak, gelir gider dengesi içerisinde mali itibarı olan sürdürülebilir bir yapıda hizmetlerini sürdürmeyi hedeflemektedir.

POLATLI TİCARET ODASI HABERLEŞME VE İLETİŞİM POLİTİKASI

Üyelerimiz ile iletişimde sürekliliği sağlamak

Teknolojinin gerektirdiği her türlü iletişim imkanları ile yazılı ve görsel medyadan yararlanmak

Güncel bilgileri/haberleri etkin bir şekilde kullanmak ,yaymak ve yayınlamak

Polatlı Ticaret Odasının Haberleşme ve İletişim Politikasıdır.

POLATLI TİCARET ODASI GÖRÜŞ OLUŞTURMA POLİTİKASI

İlçemizin ve üyelerin görüş ve önerilerini ilgili yöneticilere, paydaşlarımıza ,diğer kurum ve kuruluşlara uygun ve etkili dille iletilmesini sağlamak Polatlı Ticaret Odasının Görüş Oluşturma Politikasıdır.

POLATLI TİCARET ODASI BİLGİ GÜVENLİĞİ POLİTİKASI

1-Bilgi güvenliği esaslarına önem vererek bilgi işlem alt yapısını kullanmakta olan tüm birimler, üçüncü taraf olarak bilgi sistemlerine erişen kullanıcılar ve bilgi sistemlerine teknik destek sağlamakta olan hizmet, yazılım veya donanım sağlayıcılarının belirlenen bu esaslara uymasını sağlamak

2- Yılda iki kez bilgi ve iletişim teçhizatlarının bakımının bilgi işlem personeli tarafından yapılması

3- Sıfır güvenlik ihlali ile kurumdaki işlerin sürekliliği, işlerde meydana gelebilecek aksaklıkların azaltılmasını yatırımlardan gelecek faydanın arttırılması, bilginin geniş çaplı tehditlerden korunmasını gizlilik, bütünlük, kullanılabilirlik, ilkeleri çerçevesinde tüm bilgi güvenliği uygulamalarımızı günün şartlarına göre gözden geçirmek, güncellemek ve böylelikle dinamik bir yapıda tutarak sürekli gelişmesini sağlamak temel politikamızdır.

POLATLI TİCARET ODASI BİLGİLENDİRME POLİTİKASI

Kanunlar çerçevesinde yürüttüğümüz sır niteliği taşımayan faaliyetlerimizi bütün paydaşlarımıza ve kamu oyuna eşitlik, doğruluk, tarafsızlık, tutarlılık, eksiksizlik, kolay ulaşılabilirlik, ve uygun zamanlama ilkelerine bağlı kalarak televizyon, yazılı basın, internet ve radyoda dahil olmak üzere ulusal veya uluslararası basın yayın organlarından duyurup ,takip etmek ve tüm bilgilendirme uygulamalarımızı günün şartlarına göre gözden geçirmek güncellemek ve böylelikle dinamik bir yapıda tutarak sürekli gelişmesini sağlamak temel politikamızdır.

POLATLI TİCARET ODASI ÜYE İLİŞKİLERİ POLİTİKASI

1-Güvenirlik; oda üye bilgilerinin korunması, istatistiki, bilgilerinin doğruluğu ,kaynakların etkin şekilde kullanılması açısından güvenilir kimliğe sahiptir.

2-Şeffaflık ve Tarafsızlık; Oda üyeleri şikayet talep ve sorularını doğru eksiksiz anlaşılabilir ve kolay bir şekilde istedikleri bilgilere her an ulaştırabilmektedir. Tüm iletişim kanallarımız sizlere açıktır. Oda tarafından üyelerinin her hangi bir konu hakkında baş vurdukları şikayet, talep ve soruları n yargısız ve adil bir şekilde değerlendirilmektedir.

3- Kalite; oda üyeye verdiği hizmetlerin kalitesini arttırmayı temel ilke haline getirmiştir. KYS ve Akreditasyon Sistemini oluşturmuş ve sürekliliğinin sağlanmasına yönelik çalışmaları devam etmektedir.

4- Görev Bilinci İle Hareket Etmek; oda organ üyeleri ve personelin tamamı çalışmalarında mevzuata uygun ve kalite yönetim sisteminde tanımlaması yapılmış görevinin farkında olarak hareket etmektedir.

5- Çözüm Odaklı Olmak; üyelerinden organ üyelerinden ve diğer kanallardan gelen odaya ve elimize ait sorunları çözerken çözüm odaklı, hızlı, üretken bir şekilde uygulanabilir çözüm önerileri üretir ve uygulamaya koyar

6- Gizlilik; odanın kuruluşundan bu güne üye verilerinin korunması son derece önemlidir. Bu nedenle kişisel  veriler her zaman gizli tutulmalıdır.

7- Güncellik; oda üyeye ait sicil ve tescil bilgilerini  mali bilgilerini, istatistiki bilgilerini ve sisteme ait diğer bilgilerini daima güncel halde tutar.

8- Dürüstlük ve İş Ahlakına İnanma; oda idari kadrosundaki yöneticiler ile çalışan personel iş ahlakına uygun, dürüst ve etik kurallar çerçevesinde çalışır.

9-Yeniliğe Açık Olmak; oda teknolojik yeniliklere ve yeni yönetim sistemlerine uygun olarak, çalışanlarına ve üyelerine devamlı eğitim vererek adaptasyon çalışmaları yapar.

10-Farklılık Oluşturmak; diğer oda ve odalardan farklı olarak iyi uygulamalarını arttırmayı ilke edinmiştir.

11-Topluma ve Çevreye Duyarlı Olmak; oda topluma faydalı olacak çalışmalara paydaş olur ve çevre bilinci ile hareket eder.

12- Sosyal Sorumluluk Bilincinde Olmak; sosyal sorumluluk projeleri üretir ve mevcutlara katkı sağlar.

POLATLI TİCARET ODASI İNSAN KAYNAKLARI POLİTİKASI

1-Eğitim düzeyi yüksek yenilik ve değişimlere açık, girişimci, dinamik, sonuç odaklı, kendini ve işini geliştirmeyi hedefleyen insanlar kazandırmak

2-Çalışanlarımızın motivasyonlarını ve kuruma bağlılıklarını ön planda tutmak

3- Çalışanlarımızın yeteneklerinden, gücünden ve yaratıcılığından azami fayda sağlamak

4- Çalışanlarımız arasında fırsat eşitliği yaratmak

5-Çalışanlarımız için şeffaf ve açık bir yönetim politikası izlemek

6- Çalışanlarımızın maddi ve manevi haklarının korunmasını gözetmek

7- Çalışanlar arasında ırk ,din, dil ve cinsiyet ayrımı yapmadan insan haklarına saygılı bir çalışma ortamı yaratarak bireysel ve kurumsal değerlerin paylaşıldığı nitelikli huzurlu ve sıcak çalışma ortamı sağlamak

8- Tüm insan kaynakları uygulamalarımızı günün şartlarına göre gözden geçirmek, güncellemek ve böylelikle dinamik bir yapıda tutarak sürekli gelişmesini sağlamak temel politikamızdır.

 

 

 

YORUM GÖNDERYorum yapabilmek için üye olmanız gerekmektedir, üye olmak için tıklayınız.