Limited Şirket Şube - Polatlı Ticaret Odası
35°C
ANKARA HAVA DURUMU35°C Sıcak
BİZE ULAŞIN0312 623 10 84

Limited Şirket Şube

-+

 

Limited Şirket Şubesi

 

 

Ticaret Sicili Yönetmeliği Madde 120;

 

GEREKLİ EVRAKLAR

 

1) Şirket Merkezinin kayıtlı olduğu sicil müdürlüğünden alınacak belgeler;

 

 

  1. a) Varsa değişiklikleriyle beraber, şirket sözleşmesinin onaylı bir örneği(1 asıl -1 fotokopi)

 

 

  1. b) Merkezde yapılan en son tescilin yayımlandığı onaylı sicil gazetesi ( 1asıl – 1 fotokopi)

 

 

  1. c) Şube açılışı için Ticaret Sicili Yönetmeliğinin 120 inci maddesine göre düzenlenmiş onaylı tescil belgesi (1 adet asıl – 1 adet fotokopi)

 

 

2) Yeni Kayıt Talep Dilekçesi

 

 

3) Odaya kayıt için Hükmi Şahıs Kayıt Beyannamesi

 

 

4) Şube müdürü/müdürlerinin 2 şer adet fotoğrafları

 

 

5) Şube müdürü/müdürlerinin kimliği, vatandaşlığı ile yerleşim yerlerini gösterir şube unvanı altında düzenlenmiş ve noter tarafından

onaylanmış görevi kabul  ettiklerine dair tescil  talepli imza beyannamesi (1 adet asıl – 1 adet fotokopi).

(Mersis Talep numarasını notere ibraz etmeniz gerekir)

 

 

6) Şube açılışına ilişkin; noter onaylı Genel Kurul Kararı veya Müdürler Kurulu Kararı (bu kararda şubenin ticaret unvanı,

sermayesi, ne iş yapılacağı, açık adresi,  temsilcileri ve temsil şekli açıkça belirtilecektir.)  (1 adet asıl – 1 adet fotokopi

 

 

7) Açılması Bakanlık veya resmi kurumların iznine veya uygun görüşüne tabi olan şubeler için bu izin veya uygun görüş yazısı

 

 

NOTLAR

 

Not-1: Kararlarda Türkiye Cumhuriyeti kimlik numaraları (yabancı uyrukluların vergi dairelerinden alınacak vergi numaraları) belirtilecektir.

 

 

Not-2: Şube müdürü/müdürleri belirli bir süre için seçilecekse bu süre kararda mutlaka belirtilmelidir.