ANKARA HAVA DURUMU
BİZE ULAŞIN0312 623 10 84

Duyurular

Polatlı Ticaret Odası

BİLİNÇLİ TÜKETİCİLER 23’ÜNCÜ KEZ ÖDÜLLENDİRİLECEK

-+

23.tükerici ödülleri

Tüketicinin korunması ve bilinçlendirilmesi, yasal haklarını kullanması konusunda özendirilmesi, tüketici talep ve tercihlerini dikkate alan firmaların ve tüketici hukuku veya tüketicinin korunması ile ilgili bilimsel çalışmaların teşvik edilmesi amacıyla, “Bilinçli Tüketici Ödülü”, “Yazılı Basın Tüketici Ödülü”, “Radyo-Televizyon Programı ödülü”, “Tüketici Memnuniyetini İlke Edinen Firma Ödülü”, “Bilimsel Çalışma Ödülü” ve “Tüketici Özel Ödülü” dallarında her yıl hak sahiplerine verilen Tüketici Ödüllerinin bu yıl 23’üncüsü verilecek.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) tarafından yapılan açıklamada; “Başvuruların 14 Şubat 2020 Cuma günü saat 17.30’a kadar, ‘Ticaret Bakanlığı, Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü Üniversiteler Mahallesi Dumlupınar Bulv. (Eskişehir Yolu 9. Km.) No: 151 Ek Bina (B Blok) 1. Kat Oda: 107 Çankaya/ ANKARA’ adresine bizzat veya posta yoluyla yapılması gerekmektedir. Konuyla ilgili ayrıntılı bilgi talep edilmesi durumunda ticaret bakanlığı web sitesi www.ticaret.gov.tr, https://tuketici.ticaret.gov.tr/ ve www. Tüketici akademisi.gov.tr isimli internet sitelerinde yayınlanmış olup, ayrıca 0 312 449 44 73 – 0312 449 44 11 telefon numaraları aracılığıyla ilgili irtibat kişilerden bilgi alınabilir” bilgileri verildi.

Tüketici Ödül Dalları ve Aranılan Şartlar:
BİLİNÇLİ TÜKETİCİ ÖDÜLÜ

Ödül verilecek tüketicinin; Mağduriyetine neden olan bir konuda, yasal haklarını sonuna kadar kullanmada duyarlılık göstermiş olması. Bu yönüyle diğer tüketicilere örnek olması. Başvurusu hakkında verilen kararın kesinleşmiş olması, dolayısıyla yargıya intikal etmiş konularda yargı sürecinin tamamlanmış olması.Şikayetine esas teşkil eden Tüketici Hakem Heyeti, Tüketici Mahkemesi ve Yargıtay Kararı vb. belgelere başvuru dilekçesinin ekinde yer vermesi,gerekmektedir.
YAZILI BASIN TÜKETİCİ ÖDÜLÜ

Ödül verilecek yazıların; İlgili yayın organında tüketici sayfası, bağımsız bir tüketici köşesi ya da belli bir bölümde tüketicinin korunmasına ilişkin konularda bilgilendirici makale, röportaj veya haber şeklinde yayınlanmış olması.Tüketici sorunlarını ve bunların çözüm yollarını ele alması ve tüketicileri bilinçlendirici nitelikte olması. Belirli aralıklarla yayınlanmış olması gerekmektedir. Ayrıca, bu dalda başvuru yapacak veya aday gösterilecek yazılı basın kuruluşlarının 2018 yılında çeşitli zamanlarda yayınlanmış olan yazılarının yer aldığı en az 3 adet gazete, dergi vb. yayın örneğinin, bütünlüğü bozulmadan tüm içerik ve ekleriyle birlikte asıl nüshalar olarak başvuru dosyasına konulması, ayrıca ilgili yayın organının adı, gerçek veya tüzel kişilik unvanı ve imtiyaz sahibinin iletişim bilgilerinin de bildirilmesi gerekmektedir.
RADYO-TELEVİZYON PROGRAMI ÖDÜLÜ

Ödül verilecek programın; Belli bir bölümünün tüketicinin korunması ile ilgili olması veya özel olarak tüketici sorunlarını konu edinmesi; tüketicileri eğitici ve bilgilendirici nitelikte olması,
2-08:00-22:00 saatleri arasında yayınlanmış olması gerekmektedir. Ayrıca, bu dalda başvuru yapacak veya aday gösterilecek programın 2018 yılında çeşitli zamanlarda yayınlanmış, birbirinden farklı en az 3 adet TV-Radyo program örneklerinin kayıtlı olduğu flash bellek, CD, DVD ya da diğer bilgisayar ortamında çalışabilen veri depolama aygıtlarının başvuru dosyasına eklenmesi ve programın adı, yayınlandığı televizyon veya radyo kanalının gerçek veya tüzel kişilik unvanı, iletişim bilgileri, yayın saati, yayın süresi, yayınlandığı günler, yerel, ulusal, bölgesel, kablolu, uydu ve benzeri yayın erişim ağının bildirilmesi gerekmektedir.
TÜKETİCİ MEMNUNİYETİNİ İLKE EDİNEN FİRMA ÖDÜLÜ

Ödül verilecek firmanın; Tüketici memnuniyetini firma politikası olarak benimsemesi ve buna uygun faaliyetlerde bulunması. Mevzuatla tüketicilere tanınan haklardan daha ileri haklar tanıması.Tüketicilere yönelik telefon ya da elektronik ortamda hizmet veren çağrı merkezi, tüketici danışma masası veya danışma hattı kurmuş ve bunları fiilen işletir olması.Tüketicileri ve kendi çalışanlarını bilgilendirici çalışmalar yürütmüş olması gerekmektedir.
BİLİMSEL ÇALIŞMA ÖDÜLÜ

Ödül verilecek kişi, kişiler veya kurum/kuruluşların; Tüketicinin korunması alanında basılmış kitabının bulunması.Tüketicinin korunması alanında kabul edilmiş yüksek lisans veya doktora tezinin bulunması.Tüketicinin korunması alanında yayınlanmış bilimsel makale, tebliğ veya bildirisinin bulunması.Tüketicinin korunması alanında bilimsel kongre, çalıştay ve benzeri isimler altında çalışma yapması ve sonuçlarının yayınlanmış olması şartlarından en az birini taşıması gerekmektedir. Ayrıca, bu dalda başvuru yapacak veya aday gösterilecek kişinin, kişilerin veya kurum/kuruluşların basılmış, yayımlanmış kitabının, kabul edilmiş doktora ya da yüksek lisans tezinin, bilimsel kongre, çalıştay sonuçlarının birer asıllarının ve yüksek lisans, doktora tezi vb. başvuruya esas teşkil eden çalışmalarının özetinin başvuru dosyasına eklenmesi gerekmektedir.
TEMATİK TÜKETİCİ ÖZEL ÖDÜLÜ
Ödül verilecek gerçek veya tüzel kişilerin tüketicinin korunması, ilgili mevzuatın uygulanması ve geliştirilmesi konusunda yoğun çaba göstermesi ve bu alanlarda hizmette bulunması koşulları aranır. Başvuruya esas teşkil edecek ilgili bilgi ve belgelerin başvuru dosyasına eklenmesi gerekmektedir. Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı’nın (IPA II) 2014-2020 dönemi için hazırlanan “Strengthening Consumer Protection” (Tüketicinin Korunmasının Güçlendirilmesi) isimli proje kapsamında, Tüketici Özel Ödülü’nün verilmesinde tematik bir yaklaşım benimsenmiş olup, bu yılın teması “İsrafın Önlenmesi ve Sıfır Atık” olarak belirlenmiştir.

ÖDÜL KATEGORİLERİNDEN YALNIZCA BİRİNE BAŞVURU YAPILABİLİR

Adaylar ya da aday gösterilenler belirlenen ödül kategorilerinden en fazla birine başvuruda bulunabilecektir. Kişi veya kuruluşlar, yukarıda dalları ve değerlendirme ölçütleri belirtilen “Tüketici Ödülleri” ne doğrudan aday olabilecekleri gibi diğer kişi veya kuruluşlar tarafından da aday gösterilebilirler. Her iki durumda da adayların yukarıda belirtilen ölçütleri taşıdıkları belgelenmelidir.