ANKARA HAVA DURUMU
BİZE ULAŞIN0312 623 10 84

Dernek İktisadi İşletmesi

-+

GEREKLİ EVRAKLAR

1) Dernek tüzüğünün aslı veya noter onaylı örneği (1 adet asıl – 1 adet fotokopi)

2) Derneğin faaliyette olduğunu gösteren resmi belge – Valilik veya Kaymakamlıktan, Dernekler Masasından alınacak ( 1adet asıl – 1 adet fotokopi)

3) Noter onaylı Dernek İktisadi İşletme Açılış Kararı (2 adet asıl )

4) Ticari işletme kurulabilmesi için resmi bir makamın izni gerekiyorsa, izni gösteren yazı

5) İşletmenin açılışına dair kararı alan organın; görev süresinin dolmadığını teyit eden; en son seçim veya atamayla ilgili noter onaylı genel kurul kararı (2 adet asıl),

6) İşletmeyi temsile yetkili kişilerin noter huzurunda düzenlenmiş ticaret unvanı altına atılmış imza beyannameleri (2 adet asıl)

. (Mersis Talep numarasını notere ibraz etmeniz gerekir.)

7) Yetkililerin fotoğrafları (1 adet)

8) Odaya kayıt için; Hükmi Şahıs Kayıt Beyannamesi

9) Yeni Kayıt Talep Dilekçesi

 

NOT: http://mersis.gumrukticaret.gov.tr/ adresinden elektronik başvuru yapmanız gerekiyor.