ANKARA HAVA DURUMU
BİZE ULAŞIN0312 623 10 84

Ekonomik Araştırma Raporları

-+

Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Müdürlüğü tarafından hazırlanan Ekonomik Araştırma Raporları, dört kategori altında toplanmaktadır.

1. Ekonomik Gelişmeler Özet Değerlendirme Raporlarız

Onbeşer günlük periyotlarda hazırlanan bu raporlar, incelen dönemde, yurtiçi ve uluslararası piyasalar itibariyle, makro ekonomik göstergelerde yaşanan gelişmeleri içermekte olup beş ana başlık altında sunulmaktadır.

Yurtiçi Piyasaları Etkileyen Gelişmeler” başlığında yurtiçi piyasaları doğrudan etkileyen siyasi ve iktisadi aktörlerin almış oldukları kararlarla uluslararası kuruluşların değerlendirmeleri ve önemli haberler özetlenirken, “Uluslararası Piyasalardaki Gelişmeler” başlığında küresel ekonomiye hakim olan ülkelerin makroekonomik göstergelerindeki gelişmeler ve uluslararası kuruluşların politika kararları ve önemli haberleri takip edilmektedir.

“Son Açıklanan Veriler” başlığında periyotlar itibariyle, reel sektöre ilişkin büyüme, üretim endeksi ve kapasite kullanım oranı, iç ve dış dengeye ilişkin merkezi yönetim bütçe gerçekleşmeleri, iç ve dış borçluluk yapısı, ödemeler dengesi, dış ticaret verileri, iç ve dış fiyatlar genel seviyesi göstergeleri, istihdam gerçekleşmeleri ile bekleyişlere ilişkin endeks ve anketlerin sonuçları takip edilmektedir. Tahvil ve Bono Piyasası”, “Döviz Piyasası” ve“İstanbul Menkul Kıymetler Borsası” başlıklarında alternatif piyasalardaki gelişmeler zaman serisi olarak izlenirken, Türkiye ekonomisinin mali yapısı “Merkez Bankası Analitik Bilançosu Ana Kalemlerindeki Gelişmeleri ve “Türk Bankacılık Sistemindeki Gelişmeleri başlıklarında analitik olarak takip edilmektedir. Nihayet Raporun son kısmında ekonominin izlenen makroekonomik göstergeleri itibariyle oluşturulan bir özet tablosu yer almaktadır.

Son Ekonomik Gelişmeler  için tıklayınız.

2. Sektör Araştırmaları

Başta imalat sanayiinin alt dalları ve üretim konuları olmak üzere, turizm, sağlık ve hizmetler sektörüne yönelik hazırlanmış sektör araştırmaları, sektörün mevcut durumunu (arz ve talep yapısı, dış ticaret durumu, fiyatlar düzeyi, üretim ve talep düzeyinde beklenen gelişmeler ile satış ve rekabet olanakları) ortaya koymakla birlikte, geleceğe yönelik projeksiyonları da içermektedir.

Sektör Araştırmaları için tıklayınız.

3. Genel Araştırmalar

Türkiye ve dünya ekonomisinde ortaya çıkan gelişmeler dikkate alınarak yapılan bu araştırmalar, makro-ekonomik yapı, dış ticaret, ülkenin ekonomik yapısını belirleyen temel değişkenlerin ve sektörlerin analizi gibi akademik çalışmaları kapsamaktadır.

Genel Araştırmalar için tıklayınız.

4. Yöresel Uygun Yatırım Alanları Araştırması/Stratejik Gelişme Raporları

Bölgenin mevcut durumu ile birlikte gelişme potansiyelini içeren bu çalışmalar, 2007 yılından itibaren Stratejik Gelişme Raporları’na dönüştürülmüştür.

Ekonomik gelişmeyi doğrudan etkileyen ve bu sebeple de “Gelişim Bileşenleri” olarak adlandırılabilecek olan coğrafi yapı, teknik ve sosyal alt yapı ile turizm sektörünün yeterlilikleri, sermaye, ham madde kaynakları, teknoloji, iş gücü vb. faktörler açısından analizlerin yapıldığı Stratejik Gelişme Raporları, aynı zamanda swot analizi ile bölgenin gelişme eksenleri ve önerilen yatırım konularının belirlenmesine yönelik çalışmaları da kapsamaktadır.