-3°C
ANKARA HAVA DURUMU-3°C Soğuk
BİZE ULAŞIN0312 623 10 84

Ekonomik Göstergeler

-+

İktisadi Raporlama ve İstatistik Müdürlüğü tarafından Resmi İstatistik Programı kapsamında ulusal boyutta ekonomik ve sosyal alanda verilerin derlenmesinden sorumlu olan kurum/kuruluşlar tarafından derlenen veriler esas alınarak “Ekonomik Göstergeler” hazırlanmaktadır.
Türkiye ekonomisinde meydana gelen gelişmeleri izlemek ve değerlendirmek amacıyla hazırlanan temel makroekonomik ve sosyal istatistiki bilgileri içeren “Ekonomik Göstergeler” aylar itibarıyla güncellenerek Birliğimiz web sayfasında ilgililerin kullanımına sunulmaktadır.

1. GAYRİ SAFİ YURTiÇİ HASILA

iindekiler:
1.1. Cari Fiyatlarla Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (İktisadi Faaliyet Kollarına Göre)

1.2. Cari Fiyatlarla Sektörlerin Gayri Safi Yurtiçi Hasıla İçindeki Payları (İktisadi Faaliyet Kollarına Göre)

1.3. Sabit Fiyatlarla Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (İktisadi Faaliyet Kollarına Göre 1998 Fiyatlarıyla)

1.4. Sabit Fiyatlarla Gayri Safi Yurtiçi Hasıla Büyüme Hızları (İktisadi Faaliyet Kollarına Göre 1998 Fiyatlarıyla

1.5. Harcamalar Yöntemiyle Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (Cari Fiyatlarla)

1.6. Harcamalar Yöntemiyle Gayri Safi Yurtiçi Hasıla Payları (Cari Fiyatlarla)

1.7. Harcamalar Yöntemiyle Gayri Safi Yurtiçi Hasıla  (1998 Fiyatlarıyla)

1.8. Harcamalar Yöntemiyle Gayri Safi Yurtiçi Hasıla Büyüme Hızları (1998 Fiyatlarıyla)

1.9. Kişi Başına Gayri Safi Yurtiçi Hasıla

1.10. Mevsim ve Takvim Etkilerinden Arındırılmış Gayri Safi Yurtiçi Hasıla

 

2. ÜRETİM

İçindekiler:

2.1. Mevsim ve Takvim Etkisinden Arındırılmış Sanayi Üretim Endeksi
2.2. Mevsim ve Takvim Etkisinden Arındırılmış Sanayi Üretim Endeksi (Bir Önceki Aya Göre Değişim Oranı, %)
2.3. Takvim Etkisinden Arındırılmış Sanayi Üretim Endeksi
2.4. Takvim Etkisinden Arındırılmış Sanayi Üretim Endeksi (Bir Önceki Yılın Aynı Ayına Göre Değişim Oranı, %)
2.5. Sanayi Ciro Endeksi
2.6. Mal Gruparına Göre Kapasite Kullanım Oranı (Ağırlıklı Ortalama, %)

 

3. YATIRIM TEŞVİKLERİ, İNŞAAT ve KURULAN / KAPANAN ŞİRKETLER

İçindekiler:
3.1. Yatırım Teşvik Belgelerinin Sektörlere Göre Dağılımı

3.2. Yatırım Teşvik belgelerinin Bölgelere Göre Dağılımı

3.3. Yatırım Teşvik Belgelerinin Mahiyetine Göre Dağılımı

3.4. Yapı Kullanma İzinlerine Göre İnşaat İstatistikleri

3.5. Yapı Ruhsat İzinlerine Göre İnşaat İstatistikleri

3.6. Kurulan– Kapanan Şirket Sayıları

3.7. Faaliyet Kollarına Göre Kurulan Şirket Sayıları

3.8. Faaliyet Kollarına Göre Kapanan Şirket Sayıları

 

4. FİYATLAR

İçindekiler:

4.1. Tüketici Fiyat Endeksi
4.2. Tüketici Fiyat Endeksi (Bir önceki Aya Göre Değişim Oranı, %)
4.3. Tüketici Fiyatları Endeksi (Bir önceki Yılın Aynı Ayına Göre Değişim Oranı, %)
4.4. Özel Kapsamlı Tüketici Fiyatları Endeks Göstergeleri
4.5. Özel Kapsamlı Tüketici Fiyatları Endeks Göstergeleri (Bir önceki Aya Göre Değişim Oranı)
4.6. Özel Kapsamlı Tüketici Fiyatları Endeks Göstergeleri  (Bir Önceki Yılın Aynı Ayına Göre Değişim Oranı, %)
4.7. Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi
4.8. Yurt içi Üretici Fiyat Endeksi (Bir Önceki Aya Göre Değişim Oranı)
4.9. Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Bir Önceki Yılın Aynı Ayına Göre Değişim Oranı, %)

 

5. DIŞ TİCARET VE ÖDEMELER DENGESİ

İçindekiler:

5.1. Dış Ticaret İstatistikleri
5.2. İhracat İstatistikleri (Ekonomik Faaliyetlere Göre)
5.3. İthalat istatistikleri (Ekonomik Faaliyetlere Göre)
5.4. İhracat İstatistikleri (Geniş Ekonomik Grupların Sınıflamasına Göre)
5.5. İthalat İstatistikleri (Geniş Ekonomik Grupların Sınıflamasına Göre)
5.6. Ödemeler Dengesi
5.7. Uluslararası Rezervler
5.8. Turizm İstatistikleri

 

 

6. MERKEZİ YÖNETiM BÜTÇESİ VE BORçLANMA

İçindekiler:

 

6.1. Merkezi Yönetim Bütçe Dengesi
6.2. Merkezi Yönetim Bütçe Gelirleri
6.3. Merkezi Yönetim Bütçe Giderleri
6.4. Merkezi Yönetim Borç Stoku
6.5. Enstrüman Yapısına Göre Merkezi Yönetim Borç Stoku
6.6. Merkezi Yönetim iç Borç Stokunun Elinde Bulunduranlara Göre Dağılımı
6.7. Türkiye Brüt ve Net Dış Borç Stoku
6.8. Sektörel Bazda Özel Sektörün Yurt Dışından Sağladığı Uzun Vadeli Kredi Borcu

 

7-PARA-BANKA-FİNANS

İçindekiler:

 

7.1. Parasal Göstergeler
7.2. Bankacılık Sektörü Yurtiçi Kredi Hacmi
7.3. Küçük Esnaf  Sanatkar Kredileri ve Ticari Krediler
7.4. Tüketici Kredileri
7.5. Mevduat Bankaları Mevduatı
7.6. Faiz Oranları
7.7. Altın Fiyatları – Serbest Piyasa
7.8. Döviz Kurları
7.9. Protesto Edilen Senetler ve Karşılıksız Çekler

 

8. İŞGÜCÜ

İçindekiler:

8.1. Temel İşgücü Göstergeleri
8.2. Ekonomik Faaliyetlere Göre İstihdam Edilenler
8.3. Ekonomik Faaliyetlere Göre İstihdam Edilenlerin Dağılımı
8.4. İstihdam Edilenlerin Cinsiyete Göre İşteki Durumu
8.5. İşgücüne Dahil Olmayanların Cinsiyete Göre İşgücüne Dahil Olmama Nedenler
8.6. Çalışan Kişi Başına Üretim (Verimlilik) Endeksi
8.7. Çalışan Kişi Başına Üretim (Verimlilik) Endeksi (Bir Önceki Döneme Göre Değişim Oranı, %)
8.8. Çalışan Kişi Başına Üretim (Verimlilik) Endeksi (Bir Önceki Yılın Aynı Dönemine Göre Değişim Oranı, %)

 

9. BEKLENTiLER

İçindekiler:
9.1. Reel Kesim Ağırlıklı Güven Endeksi
9.2. Tüketici Güven Endeksi
9.3. Perakende Güven Endeksi – TEPE

Kaynak: TOBB