ANKARA HAVA DURUMU
BİZE ULAŞIN0312 623 10 84

Duyurular

Polatlı Ticaret Odası

İşyeri Tehlike Sınıfına Yapılan İtirazların Değerlendirilmesi Prosedürü imzalandı.

-+

TOBB tarafından odamıza gönderilen 02.12.2016 tarihle ve 23134 sayılı yazıya istinaden;

İş Sağlığı ve Güvenliğine İlişkin İşyeri Tehlike Sınıflarının Tebliği gereğince Birliğimizin de üyesi olduğu iş sağlığı ve güvenliğine ilişkin işyeri tehlike sınıflarının belirlenmesinde görevli olan Komisyonun 12-13 Mart 2014 tarihlerinde gerçekleştirilen toplantısında komisyonun çalışmalarının hızlı, etkin ve verimli sürdürülebilmesini sağlamak amacıyla “İşyeri Tehlike Sınıfına Yapılan İtirazların Değerlendirilmesi Prosedürü” imzalanmıştır.

Anılan prosedür gereğince Komisyon her yıl Ocak ayında toplanacaktır. İşyerleri tehlike sınıfına ilişkin itiraz taleplerini “Tehlike Sınıfı Değişikliğine İlişkin Başvuru Formu” nu eksiksiz doldurarak bağlı oldukları üst işveren kuruluşları (TOBB,TİSK,TESK,Kamu-İş) aracılığı ile yapacaklardır. Formda ilgili alanda ismi bildirilmiş olan itiraz sahibi işyeri/sektör temsilcisinin Bakanlıkta yapılacak toplantıya mutlaka katılması gerekmektedir. Temsilcinin katılmaması halinde talep değerlendirmeye alınmayacaktır. Toplantı tarihinden en geç 30 gün öncesine kadar gönderilen ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı(ÇSGB) evrak biriminde kayda alınmış başvurular toplantı gündemine alınacaktır.

Bu itibarla, iş sağlığı ve güvenliğine ilişkin tehlike sınıflarına yapılacak itirazların, http://www.tobb.org.tr/MaliveSosyalPolitikalar/Sayfalar/AnaSayfa.php adresinde yer alan prosedür çerçevesinde ekli form (Tehlike Sınıfı Değişikliğine İlişkin Başvuru Formu) doldurularak Birliğimize iletilmesi gerekmektedir.

Kurulum 2017 yılı toplantısı, 11-12 Ocak 2017 tarihlerinde ÇSGB Reşat Moralı Toplantı Salonunda 10:00-17:00 saatleri arasında düzenlenecektir.

İtirazların 15.12.2017 tarihine kadar yukarıda bahsedilen prosedüre uygun şekilde Birliğimize (mspm@tobb.org.tr) gönderilmesi rica olunur.