ANKARA HAVA DURUMU
BİZE ULAŞIN0312 623 10 84

Bizden Haberler

Polatlı Ticaret Odası

KOBİGEL Tanıtım Toplantısı Yapıldı

-+

Polatlı Ticaret Odası ile KOSGEB Sincan Müdürlüğü işbirliği kapsamında KOBİ Gelişim Destek Programı’nın (KOBİGEL) tanıtımı gerçekleştirildi.

kobilge

Polatlı Ticaret Odası üyelerinin katılımıyla gerçekleştirilen toplantıda, programın amacı, destek unsurları ve desteklenecek proje giderleri hakkında detaylı sunumlar yapıldı.

Toplantı ile KOBİ’lerin programdan en iyi şekilde yararlanarak Polatlı ekonomisine yaptıkları katkının artırılması ve işletmelerin katma değerinin yükseltilmesi hedefleniyor.

KOBİ Gelişim Destek Programı KOSGEB tarafından yürütülen bir destek programı. Ülkenin ulusal ve uluslararası hedefleri doğrultusunda, küçük ve orta ölçekli işletmelerin, ekonomideki paylarının ve etkinliklerinin arttırılması, KOBİ’lerin rekabet güçlerinin ve sağladıkları katma değerin yükseltilmesi amacıyla hazırlayacakları projelerin desteklenmesini hedefliyor.

Bu kapsamda, yürütülecek projelerin en az 6, en fazla 12 aylık bir süre kapsamında tamamlanması gerekiyor. Destek üst limiti, geri ödemesiz en fazla 300 bin TL, geri ödemeli ise en fazla 700 bin TL olmak üzere toplam 1 milyon lirayı bulabilecek.
20 Ekim 2017 tarihine kadar başvuru süreci devam eden proje teklif çağrısı ile imalat sanayiinde yapısal dönüşümün aktörü olacak KOBİ’lerin desteklenmesi amaçlanıyor.

NACE Rev 2. sınıflamasına göre imalat sektöründe faaliyet gösteren işletmeler bu programa başvurabiliyor. Orta yüksek ve yüksek teknolojili sektörlerde ise tüm işletmeler yararlanabiliyor. İşletme eğer orta düşük ve düşük teknolojili sektörlerde ise 2016 yılı verilerine göre net satış hasılatı en az 300 bin TL, KOBİ Beyannamesine göre çalışan sayısının ise en az 3 olması gerekiyor.

Başvuracak tüm işletmelerin bilanço esasına göre defter tutması ve 2016 yılı Kurumlar ya da Gelir Vergisi Beyannamesi ibraz etmesi zorunlu. Teklif edilen projenin toplam bütçesi ise işletmenin 2016 yılı net satış hasılatını aşamıyor. Destek oranı tüm bölgelerde  yüzde 60’ı geçemiyor.

Proje teklif çağrısı kapsamında işletmelerin, dördüncü sanayi devrimine hazırlık, üretimde nesnelerin interneti uygulamaları, orta yüksek ve yüksek teknolojili sektörlerin üretim ve ihracattaki ağırlığının arttırılması, katma değeri yüksek üretim yapısına geçiş, ihracat kapasitesinin arttırılması ve yeni pazarlara açılım, mikro ölçekli işletmelerde tasarım – mühendislik imkan ve kabiliyetlerinin geliştirilmesi ve ölçek büyütme, bilişim teknolojisi alt yapısının güçlendirilmesi, enerji verimliliğinin arttırılması, yeşil üretime geçiş konularından biri veya birkaçını birlikte içeren faaliyetleri kapsamında, personel giderleri, kalıp dahil makine-teçhizat giderleri, yazılım giderleri, eğitim danışmanlık gibi hizmet alımları desteklenecek.