ANKARA HAVA DURUMU
BİZE ULAŞIN0312 623 10 84

Limited Şirket Genel Kurul

-+

GENEL KURUL

TİCARET SİCİLİ MÜDÜRLÜĞÜNE YAZILI DİLEKÇE

GÜNDEM

TEBLİĞ CETVELİ

HAZIR BULUNANLAR CETVELİ

NOTER ONAYLI GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

BAKANLIK TEMSİLCİSİ GÖREV YAZISI

VEKALETNAME(TOPLANTIYA VEKALETEN KATILIM OLMASI HALİNDE)

FAALİYET RAPORU

DENETİME TABİYSE DENETİM RAPORU

GENEL KURULUN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN İÇ YÖNERGE (DAHA ÖNCEDEN TESCİL VE İLAN EDİLMEMİŞ İSE ; YENİ KURULUŞA MÜTEAKİP YAPILACAK OLAN İLK GENEL KURUL TARAFINDAN ONAYLANMAK ÜZERE )

SEÇİMLİ GENEL KURULSA NOTER ONAYLI  YÖNETİM KURULU KARARI( GÖREV DAĞILIMI İLE İLGİLİ)

YENİ YÖNETİM KURULUNUN KİMLİK FOTOKOPİSİ VE İKAMETGAHLARI

TESCİL TALEPNAMESİ( TİCARET SİCİLİ MÜDÜRLÜĞÜNCE ONAYLI)