ANKARA HAVA DURUMU
BİZE ULAŞIN0312 623 10 84

Limited Şirketi Hisse Devri (Çok Ortaklı)

-+

Hisse Devri (Çok Ortaklı)

(1) Esas sermaye paylarının geçişlerinin tescili için aşağıda sayılan belgelerle şehir içinde ise 15 gün, şehir dışında ise 30 gün  içinde ilgili müdürlüğe başvurulur (TSY-103):

GEREKLİ EVRAKLAR

  1. a)Şirket sözleşmesinde aksi öngörülmemişse esas sermaye payının devrine onay verennoter onaylı Limited Şirket Hisse Devir Genel Kurul Karar (Çok Ortaklı) sureti (1 adet asıl )
  2. b)Esas sermaye payının devrine ilişkin tarafların imzaları noter onaylı devir sözleşmesi(1 adet asıl) veya payın miras, eşler arasındaki mal rejimi veya icra yoluyla geçmesi halinde buna ilişkin belge
  3. c) Pay defteri fotokopisi(devir eden ve devir alan ortağın kaydedildiği sayfalar) (1’er adet),

ç) Dilekçe

  1. d)Şirkete devir neticesinde yeni ortaklar giriyorsa yeni ortakların; kimlik sureti ve ikametgah belgesi
  2. e)Tüzel kişilik ortak oluyor ise;

-Tüzel kişiliğin ortaklar kurulunun / yönetim kurulunun alacağı iştirak ve temsilci kararı noter onaylı örneği ( 1 asıl), Bu kararda; ortak olunacak şirkete iştirak ve bu şirkette kendilerini temsile yetkili kişi belirtilecektir.

-Tüzel kişinin Merkezi, Polatlı Ticaret Sicilinde kayıtlı değilse son bir ay içinde alınmış Ticaret Sicil Tasdiknamesi ile en son yayımlanan Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi fotokopisi (1 adet),

– Tüzel kişiliğin temsilcisinin; kimlik sureti, ikametgahı

 

Notlar:

(a) Yeni ortak giriş var ise ortağın ad ve soyadı yanında yerleşim yeri, vatandaşlıkları ve Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşı ise T.C. kimlik numarası, yabancı uyruklu ise, vergi numarası belirtilmelidir. Yabancı uyruklu ortağın noter onaylı Pasaport Çevirisi – Varsa İkamet İzin Belgesi noter tasdikli sureti (1 adet asıl) ve adresi gösterir Nüfus Müdürlüğü İkametgah Belgesi (1 adet asıl) ile potansiyel vergi görüntüleme belgesi eklenmelidir.

(b) Hisse devri kararlarında sermayenin ödendiğinin belirtilmesi gerekmemektedir. Belirtildiği takdirde sermayenin ödendiğine ilişkin SMMM raporu ve faaliyet belgesi eklenmesi gerecektir.