ANKARA HAVA DURUMU
BİZE ULAŞIN0312 623 10 84

Limited Şirketi Hisse Devri (Veraseten İntikal)

-+

Hisse Devri (Veraseten İntikal)

GEREKİ EVRAKLAR

1) Dilekçe

2) Noter onaylı Limited Şirket Hisse Devir Genel Kurul Kararı (Veraset) (1 asıl – 2 fotokopi)

3) Mahkemeden veraset ilamı veya Noterden mirasçılık belgesi (1 adet asıl veya onaylı sureti)

4) Pay defteri (devir eden ve devir alan ortağın kaydedildiği sayfalar) (1’er adet),

5) Yeni ortak girişi varsa; fotoğrafı (1 adet)

6) Veraset yoluyla 18 yaşından küçükler anne veya baba ile ortak oluyorsa, küçükler için mahkemeden kayyum atama kararı alınmalıdır.

(x) Yeni ortak giriş var ise ortağın ad ve soyadı yanında yerleşim yeri, vatandaşlıkları ve Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşı ise T.C. kimlik numarası, yabancı uyruklu ise, vergi numarası belirtilmelidir. Yabancı uyruklu ortağın Noter onaylı Pasaport Çevirisi ile ikamet adresi Türkiye’de ise noter onaylı ikamet teskeresi ve potansiyel vergi görüntüleme belgesi eklenmelidir.

(xx)Esas sermaye payının, miras, eşler arasındaki mal rejimi veya icra yoluyla geçmesi halinde buna ilişkin belge (1 adet asıl) ile gerek görülmesi halinde bu belgeye göre alınacak noter onaylı genel kurul kararı(1 asıl -2 fotokopi)