ANKARA HAVA DURUMU
BİZE ULAŞIN0312 623 10 84

Limited Şirketi Tasfiye Sonu Kapanış

-+

Tasfiye Sonu Kapanış

Ticaret Sicili Yönetmeliği (Madde 104- Madde 86/2):

GEREKLİ EVRAKLAR

1) Dilekçe

2) Noter onaylı Limited Şirket Tasfiye Sonu Genel Kurul Kararı (1 asıl 2 fotokopi)

3) Tasfiye sonu sıfırlanmış fesih bilançosu (karar tarih itibariyle ve tasfiye memurunca imzalanmış 1 adet asıl) ile damga pulu yerine geçen vergi dairesinden alınan makbuz

NOT: Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde birer hafta ara ile yayımlanan ilanlardan, 3. ilanın üzerinden 1 yılı tamamladıktan sonra fesih kararı alınabilir.