ANKARA HAVA DURUMU
BİZE ULAŞIN0312 623 10 84

Oda İşlemleri Avantajlar

-+

Oda İşlemleri Avantajlar

Kanuni bir zorunluluk olmanın dışında Polatlı Ticaret Odası Üyeliğinin pek çok avantajları bulunmaktadır. Bu avantajlar;

Mevzuat değişiklikleri ve ticari hayatı ilgilendiren duyurularımızdan hızlı bir şekilde haberdar edilme
İç ve dış ticaret konularında mesleki ve teknik bilgi ve danışmanlık hizmetlerinden yararlanma
Üyelerimizin mesleki konulardaki istek beklenti ve problemleri doğrultusunda inceleme ve araştıralar yaparak gerekli merciler nezdinde girişimlerde bulunma ve sonuçları takip etme
İhracatçıların menşei şahadetnameleri ve dolaşım belgelerinin tanzim kontrol ve onay işlemleri
İthalat ve ihracatla ilgili tüm fatura belge ve benzeri suret onayları
Dış ticaret işlemlerinin gerektirdiği hallerde eksper ve bilirkişi tayini ve rapor düzenlenmesi
Dış anlaşmazlıklarda anlaşmazlığın giderilmesi için gerekli girişimler ve arabulucuk hizmetlerinden yararlanma
İmalatçı üyelerin kapasite raporlarının düzenlenmesi, onaylanması ve odalar birliğine gönderilmesi
İç piyasa rayiç fiyatları hakkında rapor ve bilgi alma
Onayı istenen faturaların rayice uygun olup olmadığının doğrulanması
İş makinaları tescil ve tasdik işlemleri
Uluslararası geçiş belgelerinin temini ve dağıtımı
Gayrimenkul ve menkul deperlerin rayiç tespiti
Firmaların çeşitli ticari işlemleri için gerekli bazı hallerde alınması zorunlu olan sicil belgesi, mümessillik belgesi, imza ve kefalet onayları gibi sicil kayıtlarına dayanan belgelerin verilmesi
Firma sahibi, ortağı ve yetkililerini BAĞ-KUR ile ilgili tüm formlarının hazırlanması ve onaylanması
Ustalık, kalfalık, çıraklık gibi sözleşmelerin onaylarının yapılması
Yurtdışı iş teklifleri, yurtdışı fuarlar ve ihalelerle ilgili bilgilendirme
Yurtdışı fuarlarda odamız standları altında firmaların ve ürünlerinin tanıtımı
Odamız yurtdışı iş gezilerine katılarak ticari imkanlarını geliştirme
Odamız yayınlarından faydalanma
Ülkemizin bir çok yerindeki otel, sağlık kuruluşları ve otobüs firmalarından indirimli yararlanma imkanı