ANKARA HAVA DURUMU
BİZE ULAŞIN0312 623 10 84

Duyurular

Polatlı Ticaret Odası

Oda Seçimleri Hakkında

-+

İLAN

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Organlar Seçimleri Hakkındaki Yönetmeliğin 8 inci maddesi ” Meslek komitesi ve meclis seçimlerinden azami üç ay, asgari bir ay önce mahalli gazetelerde ve oda ve borsanın duyuru panosunda ilan edilmek suretiyle üyeler, vergi mükellefiyetlerine ilişkin oda ve borsa kayıtlarını kontrole davet edilir. ” Amir hükmü gereğince, Üyelerimizin vergi mükellefiyetlerine ilişkin Oda kayıtları ile ilgili üye listelerimiz 7-8-9 Eylül 2017 tarihlerinde odamız duyuru panosunda askıya çıkartılarak üyelerimizin kayıtlarını kontrol etmeleri amacı ile askıda tutulacaktır.

Yukarıda belirtilen tarihler arasında tüm üyelerimizin vergi mükellefiyetleri ile Odamız kayıtlarını kontrol ederek durumlarında meydana gelen değişiklikleri Odamıza yazılı olarak bildirmeleri gerekmektedir. Bildirimde bulunulmaması durumunda Odamızdaki kayıtların doğruluğu üyelerimizce kabul edilmiş sayılacağı hususuna ilan olunur.

Polatlı Ticaret Odası Başkanlığı