ANKARA HAVA DURUMU
BİZE ULAŞIN0312 623 10 84

Duyurular

Polatlı Ticaret Odası

ÖLÇÜ ALETLERİ SAHİPLERİNE ÖNEMLİ DUYURU

-+

olcu_aletlerinin_muayenesi_28_subatta_sona_eriyor_h13753

Ölçü ve ölçü aletlerinin muayenelerine ilişkin iş ve işlemler 3516 sayılı Ölçüler ve Ayar Kanunu ve bu Kanuna çıkarılan yönetmelikler çerçevesinde yürütülmektedir. Kanunun 9. maddesinin (f) fıkrası gereğince ölçü aletleri peryodik muayeneye tabi tutulmakta olup,
* *Elektrik, su ve gaz sayaçlarının periyodik muayenelerinin on yılda bir,
* Isı Sayaçlarının beş yılda bir,
Tartı Aletleri, Hassas kütle ölçüleri, 5 kg’dan yukarı kütle ölçüleri, hububat muayene aletleri, demiryolu yük ve sarnıçlı vagonları, naklimetreler, takograflar, CNG (Sıkıştırılmış Doğalgaz) Sayaçlarının, akaryakıt ölçek ve sayaçları ile likit petrol gazı (LPG) sayaçlarının periyodik muayenelerinin iki yılda bir,
* Egzoz Gazı Emisyon Ölçme Cihazlarının periyodik muayenelerinin yılda bir,
*Taksimetrelerin periyodik muayenelerinin en son muayene gününe göre üç yılda bir,
ölçü aleti sahibi tarafından yaptırılması zorunludur.
SANAYİ VE TEKNOLOJİ İL MÜDÜRLÜKLERİ TARAFINDAN MUAYENESİ YAPILACAK ÖLÇÜ ALETLERİ
* Elektrik Sayaçları,
* Su Sayaçları,
* Gaz Sayaçları,
* Hububat Muayene Aletleri,
* Naklimetreler.
TSE TARAFINDAN MUAYENESİ YAPILACAK ÖLÇÜ VE TARTI ALETLERİ
Akaryakıt ve LPG Sayaçları,
CNG (Sıkıştırılmış Doğalgaz) Sayaçları,
* Akaryakıt hacim ölçek ve kapları,
* Motorlu taşıt lastiklerinin hava basıncı ölçümünde kullanılan cihazlar,
* Hassas Kütle Ölçüleri,
* 5 kg’dan yukarı kütle ölçüleri,
* Yük ve Sarnıçlı Vagonlar,
* Maksimum Kapasitesi 2000 kg’dan yukarı olan otomatik olmayan tartı aletleri,
* Aks Kantarları.
GRUP MERKEZİ BELEDİYE ÖLÇÜ AYAR MEMURLUKLARI TARAFINDAN MUAYENESI YAPILACAK ÖLÇÜ VE TARTI ALETLERİ
* Belediyelerce tespit edilecek yer ve günlerde kurulan üretici ve Pazarcılar tarafından malların doğrudan tüketicilere perakende olarak satıldığı açık veya kapalı pazar yerlerinde kullanılan ve tartım kapasitesi 2000 kg ve altında olan III. ve IV üncü sınıf otomatik olmayan elektronik tartı aletleri,
* Yay ve elektronik tertibatı bulunmayan tartım kapasitesi 2000 kg ve altında olan Mekanik tartı aletlerinden; Masa Terazileri, Asma Teraziler, Tek kollu Kantarlar, ibreli Teraziler,
* Uzunluk Ölçüleri (Tek Parçalı Ağaç Metreler),
* Akıcı Maddeler için hacim ölçüleri,
* Kuru taneli maddeler için hacim ölçüleri,
* 5 kg’a kadar 5 kg dahil hassas olmayan kütle ölçüleri.
YETKİLİ MUAYENE SERVİSLERİ TARAFINDAN MUAYENESİ YAPILACAK ÖLÇÜ VE TARTI ALETLERİ
* I ve II. sınıf otomatik olmayan tartı aletleri,
*Tartım kapasitesi 2.000 kg’a kadar olan (2.000 kg dahil) III. ve IV. sınıf otomatik olmayan elektronik tartı aletleri,
*Otomatik tartı aletleri,
*Egzoz Gazı Emisyon Ölçüm Cihazları,
*Taksimetreler,
*Takograflar,
*Isı Sayaçları,
Ölçü ve ölçü aleti sahiplerinin kullanmış oldukları ve periyodik muayene zamanı gelen ölçü ve ölçü aletleri için, yukarıda yazılı ve yetki kapsamları belirtilen kurum ve kuruluşlara 02 Mart 2020 günü mesai bitimine kadar periyodik muayene yaptırmak için müracaat etmeleri gerekmekte olup, müracaat etmeyen ölçü ve ölçü aleti sahiplerine, 3516 sayılı Ölçüler ve Ayar Kanunu’nun 15/c Maddesine göre “damga süresi dolmuş ölçü aleti kullanmak” fiilinden dolayı her bir ölçü aleti için 613,00 -12.258,00 TL arası idari Para Cezası uygulanacaktır.
Ankara Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü
NOT :
– Bahse konu ölçü aletlerinden periyodik, stok ve ilk muayene için TSE’ne yapılacak başvuruların https://basvuruportal.tse.org.tr adresli Başvuru Portalı üzerinden elektronik ortamda yapılması gerekmektedir.
– Muayene ücretlerinin elektronik ortamda yapılacak başvuru esnasında kredi kartı veya havale yoluyla TSE’ye ödenmesi,
– İl müdürlüklerine bahse konu ölçü aletlerinin periyodik, stok ve ilk muayenesi için herhangi bir başvuru yapılmasına gerek olmadığı,
– Ölçü ve ölçü aleti sahiplerinin, (özellikle akaryakıt sayaçlarında) tamir ve ayar servisleri aracılığı ile periyodik muayene yerine ilk muayeneye yönelmemeleri,
– Ayrıca mezkur Yönetmelik hükümlerine göre 1/1/2020 tarihinden itibaren sıkıştırılmış doğal gaz (CNG) ölçme sistemleri ile motorlu taşıt lastiklerinin hava basıncı ölçümünde kullanılan cihazların periyodik muayenesi yapılacağından bu cihazlardan 1/1/2019 tarihinden önce piyasaya arz edilmiş olanlar için 2020 yılı Şubat ayı sonuna kadar TSE’ye başvuru yapılması gerekmektedir.