ANKARA HAVA DURUMU
BİZE ULAŞIN0312 623 10 84

Genel

Polatlı Ticaret Odası

POLATLI TİCARET ODASINDAN DEV LOBİ HAMLESİ

-+

a2c4b518-0c9d-4f40-a753-1d0717bef071

Talep Edilen Teknik Desteğin İçeriği
Polatlı Ticaret Odası 1965 yılından bu yana Polatlı İlçesi sınırlarında faaliyetini sürdürmeye devam etmektedir. Kuruluş kanunu ve mevzuatlar çerçevesinde, üyelerine hizmet veren Polatlı Ticaret Odası; topluma en üst düzeyde katkı sağlamayı, ilçede farklılık yaratan önder bir kurum olmayı ve Polatlı’yı bir ticaret merkezi haline getirmeyi amaçlamaktadır. Üyelerine hizmet önceliği olan kurumun, Polatlı’daki ticareti artırmak, üyelerine daha kaliteli hizmet sunmak için Ankara Kalkınma Ajansı destekli Teknik Destek programı kapsamında ülkeler arası iletişimi güçlendirmek, işbirliğini arttırmak, ayrıca ortak toplantılar ve faaliyetler düzenlemek, birlikte projeler hazırlayarak gerçekleştirmek, sanayi
ve ticaretin gelişmesinin yanında ,sosyal ve kültürel faaliyetlerle hareket etmek amacıyla girişimde bulunmaktadır. Mevcut Teknik Destek Programı ile Azerbaycan Ticaret ve Sanayi Odası ve Azerbaycan Cumhuriyeti Ulusal Girişimciler Kuruluşları Konfederasyonu ASK ile kardeş oda olma yolunda adımlar atılarak lobi faaliyetleri ve uluslararası ilişkiler kurma hedefini geliştirmeyi hedeflemektedir. Proje kapsamında düzenlenecek olan online eğitimler, online tanışma toplantılarında farklı sektörlerden üyelerimiz, Azerbaycan Ticaret ve Sanayi Odası ve ASK üyeleri katılım sağlayacaktır. Böylece iki ülke işadamları arasında ticaret ağı genişleyecek, lobi faaliyeti yürütülecektir.
Tarım Sektöründe Dijital Online Pazar Yeri, Hedef Pazarda Ticari İstihbarat ve Müşteri Bulma Teknikleri, Pazarlama İletişiminde Yeni Medyanın Kullanımı eğitimlerinin yanı sıra hedef kitle olan PTO üyelerine proje süresi boyunca danışmanlık hizmeti de proje faaliyetleri arasındadır. Proje süresi içerisinde profesyonel online ürün satış pazar ağı platformunun düzenlenmesi planlanmaktadır. Yedi dilde çevirisi bulunan uluslar arası bir site niteliği taşıyan www.globalpiyasa.com web sitesinde PTO adına özel kurulacak platformda, gerçekleştirilecek bu ağ ile birlikte, Azeri ve Türk işadamların ürünlerinin görselleri ve özellikleri yer alacak, bu sayede ürünlerinin tanıtımı ile online pazarlama imkanına sahip olacaklardır. Proje ile hali hazırda uzun yıllardan bu yana dostluğu devam eden Türkiye ve Azerbaycan ülkeleri ticaret ağını daha da geliştirip etkileşimlerini artıracaktır. Sonuç olarak, programda eğitim, danışmanlık, lobi faaliyeti ve online satış pazar ağı etkinlikleri aynı anda yürütülerek Polatlı’ya topyekûn fayda sağlayacaktır.

Başvurunun Katma Değer Yaratacak Unsurları

Ankara Kalkınma Ajansının Teknik Destek programı kapsamında gerçekleştirilecek olan; Tarım Sektöründe Dijital Online Pazar Yeri, Hedef Pazarda Ticari İstihbarat ve Müşteri Bulma Teknikleri, Pazarlama İletişiminde Yeni Medyanın Kullanımı konulu eğitimler kabul gördüğü takdirde uzman eğitimciler tarafından verilmesi katılımcılarımıza maksimum seviyede katma değer sağlayacaktır.

Projede verilmesi istenen eğitimlerin daha önce ilçede düzenlenmemesi katılımcılarımızın eğitimlerden en üst düzeyde yararlanmasını sağlayacaktır. Girişimcilik ve güven duyguları pekişecek, ekip duygusu gelişecektir. Böylece katma deler yaratılmış olacaktır. Katılımcıların faydalanacağı bu eğitimler yerel ve bölgesel kalkınma açısından katkı sağlayacaktır. Eğitim sonrası katılımcılara sertifika verilmesi cazip kılacak diğer bir unsurdur. Ankara Kalkınma Ajansının Teknik Destek programları ile 2014 yılından itibaren Polatlı Ticaret Odasının düzenlemiş olduğu eğitimlerin devamlılığının sağlanarak Polatlı ilçemizde eksik olan eğitim ve seminerlerin düzenlenmesi devam edecektir. Proje süresince devam edecek danışmanlık hizmeti ile mentörlük eksiği de kapatılacak, eşitim sonrasında da sac ayağı tamamlanacak. Hedef kitle olan PTO üyeleri Online satış pazar ağı sayesinde ürünlerini iç ve dış pazarda sergileme ve tanıtma sansına sahip olacak firmalarına ve ilçeye katma değer sağlayacaktır. Proje sonrasında da bu platformda yapılacak online satışlar sayesinde projenin edecektir. Polatlı Ticaret Odası Başkanlığı ve meclis üyeleri lobi faaliyeti yürütecek ve etkinliğini artıracak Ankara’nın tanıtımına katma değer sağlayacaktır. Ülkede saygın bir yere sahip olan TOBB ,bünyesinde 365 oda-borsayı barındırmaktadır. Oldukça güçlü lobisi olan TOBB ve bağlı bulunan oda borsalarda projeden haberdar olacak, böylece projemiz camiada örnek teşkil edecektir. Akredite olan Polatlı Ticaret Odası çalışanları ,Azerbaycan Ticaret Odası çalışanları ile kıyaslama çalışması yaparak zayıf ve güçlü yanlarını test etme imkanı bulacaktır. Odanın kurumsal kimliği artacak personel farklı çalışmaları test etme imkanı bulacaktır.

Beklenen Sonuçlar

  1. Tarım Sektöründe Dijital Online Pazar Yeri, Hedef Pazarda Ticari İstihbarat ve Müşteri Bulma Teknikleri, Pazarlama İletişiminde Yeni Medyanın Kullanımı eğitimlerine katılacak PTO üyeleri, çalışanları ve işbirliği içerisinde olduğumuz Azerbaycan TSO ve ASK üyeleri, çalışanları verilecek eğitim konuları ile bilgilerini artıracak bunu ticari yaşamına uygulayacaktır. Proje süresince hedef kitle olan gruba danışmanlık hizmeti verilerek ,dış ticaret yapmaları için cesaret asılanacaktır.
  2. Polatlı Ticaret Odası olarak ilçemiz oldukça çeşitli ve kaliteli üretim altyapısına sahiptir. Bunun yanı sıra bereketli topraklara sahip olan Polatlı’da bitkisel üretim tahıl, pancar, soğan, kavun, karpuz, bakliyat ürünleri basta olmak üzere ,tarım makineleri üretimi Türkiye ortalamasının yaklaşık %15’ine denk gelir. Sahip olduğumuz bu ürün ve hizmet çeşitliliğinin mevcut pazarda daha geniş bir paya sahip olması beklentisi içerisindeyiz. PTO üyeleri mevcut pazarın beraberinde kardeş ülke Azerbaycan ile yapmış olduğumuz is birliği vesilesiyle uluslararası pazarları da tanıma fırsatı bulacaklardır. Bu açıdan yapılması planlanan eğitimler iki ülkenin de katılımcılarına olumlu katkı sağlayacak ve is yaşamlarına etki edecektir. İlk defa dış ticaret yapacak olan PTO üyeleri program sayesinde başka ülkelere açılma sansı yakalayacaktır. Proje neticesinde en az 20 üyeyi dış pazara açmayı hedefliyoruz.
  1. Projemizin faaliyetlerinden bir tanesi olan Sanal satış pazar ağı ile üyelerimiz tanışmış olacaklar aynı zamanda ürünlerinin tanıtımını ve satısını yapma imkanı bulacaklar. Proje süresinde ücretsiz olarak bu platformdan yararlanacak üyelerimize sonrasında anlaşmalı firma tarafından pozitif ayrıcalık tanınacaktır.
  2. Eğitimler sonrasında PTO üyeleri farklı örneklemeleri, uygulamaları görerek ve kendilerini geliştirecek diğer ülkenin katılımcılarını da örnek olmuş olacaklardır.
  3. Online olarak gerçeklesen eğitimlerden, Polatlı Ticaret Odası olarak ilçemizdeki eğitimlere öncülük ederek Polatlı’da ticari faaliyet gösteren firmalardan Polatlı halkına kadar olan geniş bir kitlenin faydalanmasını hedeflenmektedir. 6. Akreditasyon sürecimizin devamında bu eğitimlerin basta üyelerimiz olmak üzere, PTO meclis üyeleri ve çalışanlarına olumlu katkı sağlaması büyük önem arz etmektedir. Eğitimler ve toplantılarda PTO çalışanları ile Azerbaycan Ticaret Odası çalışanları benchmarking çalışması yaparak performanslarını ölçecek, SWOT analizi yapacak ve performanslarını artırma imkanı bulacaktır.

Proje kapsamında yapılan çalışmaların ilgili haberlerine haber başlıklarına tıklayarak ulaşabilirsiniz.

POLATLI TİCARET ODASI’NDAN DEV LOBİ HAMLESİ (Etkinlik Takvimi )