12°C
ANKARA HAVA DURUMU12°C Yağışlı
BİZE ULAŞIN0312 623 10 84

Haber

Polatlı Ticaret Odası

PTO’DA KİŞİSEL VERİLERİ KORUMA VE VERBİS HAKKINDA BİLİNMESİ GEREKENLER ANLATILDI

-+

1

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve Veri Sorumluları Sicil Bilgi Sistemi (VERBİS) ile alakalı Polatlı Ticaret Odası üyelerine bilgilendirme toplantısı düzenledi.

Polatlı ticaret odasında , Veri Sorumluları Sicil Bilgi Sistemi’ne (VERBİS) kayıt zorunluluğu ile bu konudaki idari ve hukuki yükümlülükler hakkında üyelerin bilgilendirilmesi amacıyla toplantı düzenlendi. Avukat Halil Kaan Emektar tarafından gerçekleştirilen bilgilendirme sunumunda; kişisel verileri koruma kanunun kapsadığı alanlar, kişilere sağladığı haklar, veri sorumluları sicil bilgi sisteminin içeriği , kimlerin bu sisteme kayıt olması gerektiği ve kayıt olunmadığı taktirde yaptırımları, kayıt olmak için yapılması gerekenler gibi konular başta olmak üzere birçok alan ile alakalı detaylı bilgiler verildi. Polatlı Ticaret Odası üyeleri ilgilendiren konularda eğitimlerine devam edeceğini belirtti.

2

KİŞİSEL VERİLER KANUNUNUN KİŞİLERE SAĞLADIĞI HAKLAR NELERDİR?

Avukat Halil Kaan Emektar: ‘Kişisel verilerin işlenmesinde başta özel hayatın gizliliği olmak üzere, kişilerin temel hak ve özgürlüklerini korumak ve kişisel verileri işleyen gerçek ve tüzel kişilerin yükümlülükleri ile uyacakları usul ve esasları düzenlemek amacıyla 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında belli yükümlülükler getirmektedir. Kişisel verilerin işlenmesinde; Hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olma, Doğru ve gerektiğinde güncel olma, Belirli, açık ve meşru amaçlar için işlenme, İşlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olma, İlgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilme gibi ilkelere uyulması gerekmektedir.

3

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME ŞARTI NEDİR?

Kişisel verilerin işlenme şartları; Kanunlarda açıkça öngörülmesi, Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması, İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması, Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması ve İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olmasıdır’ dedi.

VERBİS SİSTEMİ NEDİR?

Emektar sunum eşliğinde devam ettiği seminerde; Özel nitelikli kişisel verilerin işlenme şartları, Kişisel verilerin silinmesi, yok edilmesi veya anonim hâle getirilmesi, Kişisel verilerin aktarılması, Veri sorumlusunun aydınlatma yükümlülüğü, Veri güvenliğine ilişkin yükümlülükler konularında bilgiler aktardı.

Av. Emektar VERBİS ile ilgili ‘Veri Sorumluları Sicili (VERBİS), veri sorumlularının kayıt olmak zorunda oldukları ve veri işleme faaliyetleri ile ilgili bilgileri beyan ettikleri bir kayıt sistemidir. Veri sorumlularının, Kurulun gözetiminde Başkanlık tarafından tutulmakta olan Veri Sorumluları Siciline kaydolmaları zorunludur’ dedi. VERBİS sistemi ile ilgili verilen bilgilerden sonra soru cevap kısmına geçilerek program sonlandı.