ANKARA HAVA DURUMU
BİZE ULAŞIN0312 623 10 84

Duyurular

Polatlı Ticaret Odası

Sanayide Nitelikli Eleman Desteği

-+

KOSGEB_logo.svg

 

KOSGEB tarafından istihdama verilen önem çerçevesinde İşletme Geliştirme Destek Programı kapsamında “Sanayide Nitelikli Eleman Desteği” 24/03/2023 tarihinde yürürlüğe alınmıştır.
Desteğimizin amacı, işletmelerde nitelikli işgücü istihdamının artırılmasını sağlamak olup, yeni istihdam edilecek; mesleki ve/veya teknik lise mezunları, yükseköğretim kurumu mezunları ile mesleki ve/veya teknik lise öğrencileri, ön lisans/lisans öğrencileri için verilecektir.
Destekten yararlanma şartları aşağıda yer almaktadır;
• İşletme tarafından personel istihdamından önce “İşletme Geliştirme Destek Programı”na
başvuru yapmış ve başvurusunun onaylanmışı olması gerekmektedir.
• İşletmenin faaliyet konusunun İşletme Geliştirme Destek Programı Öncelikli Teknoloji Alanları Tablosunda yer alan Orta Yüksek ve Yüksek Teknoloji alanlarında NACE Rev 2 koduna göre C-İmalat Sektöründe, Bölüm 62-Bilgisayar Programlama, Danışmanlık ve İlgili Faaliyetler Sektöründe (62.02 Bilgisayar Danışmanlık Faaliyetleri Hariç) veya Bölüm 72-
Bilimsel Araştırma ve Geliştirme Faaliyetleri sektöründe yer alması gerekir.
• Destek, program süresi içerisinde yeni istihdam edilecek olan eleman için verilmektedir.
• Personelin, ödeme talebinde bulunan işletmede işe giriş tarihi itibariyle son 12 ay içinde istihdam edilmemiş, mesleki ve/veya teknik lise mezunları, yükseköğretim kurumu mezunları ile mesleki ve/veya teknik lise öğrencileri, ön lisans/lisans öğrencilerinden işletmede tam zamanlı olarak çalışması gerekmektedir.
• Nitelikli elemanın 5510 sayılı Kanun kapsamında işe giriş tarihinden önceki son 3 (üç) yıl içerisinde SGK prim kaydının olmaması veya en fazla 180 (yüz seksen) gün prim kaydının olması gerekmektedir.
• İşletmeye program süresince destek üst limiti dâhilinde en fazla 4 (dört) farklı nitelikli eleman için destek verilmektedir.
• İşletme sahibi veya ortakları ile bunların anne, baba, kardeş, eş ve çocukları, emekliler, yurtdışında öğrenim gören öğrenciler ve yabancı uyruklular bu destek kapsamında istihdam edilemez.
• İstihdam edilecek elemanın; yeni mezun, kadın, engelli, birinci derece şehit yakını veya gazi olması halinde destek oranına %20 (yirmi) ilave edilir.
• Teknoparklarda faaliyet gösteren işletmeler ile Ar-Ge Merkezleri ve Tasarım Merkezleri için
Sanayide Nitelikli Eleman Desteğinin üst limiti 150.000 (yüz elli bin) TL; diğer işletmeler için destek üst limiti 100.000 TL (yüz bin ) TL’dir.
Ekonomimizde önemli bir paya sahip KOBİ’lerin gelişimi, ülkemizin geleceği için büyük önem
arz etmekte; bu minvalde, ekonomik ve sosyal strateji çalışmalarında bu konuya verilen önem giderek artmakta olup, destek programımıza ilişkin detaylı bilgiye www.kosgeb.gov.tr adresinden erişim sağlanabilmektedir.
Bu kapsamda KOBİ’ler ve girişimcilik konusunda yürüttüğümüz çalışmalar ve sağladığımız desteklerin etkinliğinin artırılması için bölgenizde yer alan işletmelere İşletme Geliştirme Destek Programı “Sanayide Nitelikli Eleman Desteği” nin duyurulması hususunda bilgilerinizi ve gereğini önemle rica ederim.