-3°C
ANKARA HAVA DURUMU-3°C Soğuk
BİZE ULAŞIN0312 623 10 84

Sigortacılık İşlemleri

-+

Sigortacılık İşlemleri

5684 sayılı Sigortacılık Kanunu (Resmi Gazete: 14.06.2007 tarih, 26552 sayı) ile Sigorta Acenteleri Yönetmeliği (Resmi Gazete: 22.04.2014 tarih, 28980 sayı) yürürlüğe girmiştir.

Söz konusu kanun ve yönetmelik çerçevesinde, sigorta acentelerine uygunluk belgesi verme yetkisi TOBB ile Odalara devredilmiştir. Uygulamalarla ilgili olarak ortaya çıkan sorunlara açıklık getiren Hazine Müsteşarlığı’nın 2014/8 numaralı genelgesi  yayınlanmıştır.

Sigorta acentesi üyelerimizin, öncelikle yukarıda açıklanan yönetmelik ve genelge hükümlerini bilmesi gerekmektedir. Konuyla ilgili olarak TOBB’un bünyesinde kurulan “Sigorta Müdürlüğü”nce hazırlanan web sayfasında http://www.sigorta.org.tr adresinde gerekli ve ayrıntılı açıklama da mevcuttur.

Odamıza ön başvuru yapmadan önce firmaların yapması gerekenler;

Başvuru sahibi ticaret sicil ve oda kaydını yaptırır.
Başvuru sahibi http://www.sigorta.org.tr web sayfasından ön başvuru girişini yapar ve sistemin verdiği ön başvuru ve başvurusu onaylandıktan sonra kullanacağı levha kayıt numarasını alır.
Başvuru sahibi odadan veya odanın web sayfasından başvurunun niteliğine göre istenilen evraklar listesini, başvuru dilekçesini ve başvuru formunu ( acente veya eksper ), sigorta acenteleri taahhütname, bilgi formu ve eksperler için taahhütname ve bilgi formunu temin eder.
Sigorta acentelerinin yapmış olduğu ön başvuru girişi getirilen evraklar ile bilgi kontrolü tarafımızdan yapılarak TOBB.AEKS yazılım programında adımlar takip edilerek onaylanır.
Bu aşamada firmanın işyerinin asgari fiziki şartlara uygunluğunun tespiti için firma adresine gidilir ve gerekli kontroller yapılarak tutanak tutulur. Asgari Fiziki Şartları uygun olmayan firmaların ön başvuruları onaylanmaz.
Gerçek kişi eksper başvuruları ve levha kayıt işlemleri TOBB Sigorta Müdürlüğü tarafından yapılır.
TOBB-AEKS yazılım programına firmanın yapmış olduğu ön başvuru ile ilgili veri girişi odamız yetkilileri tarafından sistem üzerinden onaylanır ve bu aşamada TOBB Sigortacılık Müdürlüğüne gönderilmiş olur.
TOBB Sigortacılık Müdürlüğü ön başvuruyu sistem üzerinden inceler ve uygun gördüğü taktirde sistem üzerinden Hazine Müsteşarlığına  gönderir. Aynı şekilde sistem üzerinden Hazine Müsteşarlığı ön başvuruyu inceler ve uygun gördüğü taktirde onaylar. Hazine müsteşarlığının onayı ile ön başvuru onaylanır ve başvuru sahibi durumunu http://www.sigorta.org.tr adresinden takip eder.
Hazinenin onayından sonra firma altı ay içerisinde belirlenmiş olan levha kayıt ücretini belirlenen banka hesap numarasına yatırır ve dekontun bir sureti TOBB’ ne gönderir. Yatırılan banka dekontu TOBB Sigortacılık Müdürlüğü’ ne ulaşınca  son onay verilir ve firmanın levha kaydı gerçekleşmiş olur.
Başvuru sahibi levhaya kaydının gerçekleşmesinden sonra yine altı ay içerisinde bir sigorta şirketinden acentelik almak ve levha kaydına acenteliğini eklemesi gerekir. Aksi taktirde levha kaydı askıya alınır.
Sigorta ürünlerinin pazarlamasında, bilgilendirme ve satış işlemlerinde Sigortacılık Eğitim Merkezi (SEGEM) belgesine haiz teknik personel çalıştırılması zorunludur. Personel istihdamı konusunda haksız rekabete yol açabilecek her türlü uygulamadan lütfen kaçının.

GERÇEK KİŞİ SİGORTA ACENTELERİ İÇİN İSTENEN BELGELER:

VUKUATLI NÜFUS CÜZDANI SURETİ (Asıl)
2.İKAMETGAH BELGESİ (EV ADRESİ) Asıl
3. ARŞİV KAYITLI ADLİ SİCİL BELGESİ (Asıl)
4. İFLAS KONKORDATO BELGESİ (Asıl)
5. İKİ ADET VESİKALIK FOTOĞRAF
6. EN SON MEZUN OLUNAN OKUL DİPLOMA SURETİ
7. TİCARET SİCİL GAZETESİ
8. TİCARET SİCİLİ TASDİKNAMESİ
9. TAAHHÜTNAME (EK-1 VE EK-2) Asıl ve Islak İmzalı
10. BİLGİ FORMU (EK-3) Asıl ve Islak İmzalı
11. SGK KAYDI (Daha önce hangi firmalarda çalıştığını gösterir SGK Müdürlüğü Tashsise Hazırlık Servisinden alınmış yazı aslı)
12. (TANZİM EDİLMİŞSE) MESLEKİ SORUMLULUK SİGORTASI SURETİ
13. (YABANCI DİL BİLİNİYORSA) YABACI DİL BELGESİ
14. (SİGORTA ŞİRKETİ İLE ACENTELİK SÖZLEŞMESİ YAPILMIŞSA) SİGORTA ŞİRKETİ İLE YAPILAN SÖZLEŞME SURETİ
15. TELEFON / E-POSTA VB. BİLGİLER İÇİN BEYAN / Statik IP Kullanıldığını Dair Belge
GERÇEK KİŞİ SİGORTA ACENTESİ TEKNİK PERSONELİ İÇİN İSTENEN BELGELER:

VUKUATLI NÜFUS CÜZDANI SURETİ (Asıl)
2.İKAMETGAH BELGESİ (EV ADRESİ) Asıl
3. ARŞİV KAYITLI ADLİ SİCİL BELGESİ (Asıl)
4. İFLAS / KONKORDATO BEYANI (Asıl)
5. DİPLOMA SURETİ
6. İKİ ADET VESİKALIK FOTOĞRAF
7. SSK KAYDI (Şu an ve daha önce hangi firmalarda çalıştığını gösterir SGK Müdürlüğü Tashsise Hazırlık Servisinden alınmış yazı aslı)
Tüm belge, fotoğraf ve beyanların düzenleniş tarihi 6 aydan eski olmamalıdır.
• Mesleki tecrübe SSK veya Bağ-Kur’dan alınacak belge ile ispatlanmalıdır.
• Sigorta acenteleri mesleki sorumluluk sigortasını yaptırmamışsa en kısa sürede tanzim ettirerek başvuru yapılan odaya iletmek zorundadır.
• Sigorta acentelerinin, sigorta şirketi ile yapılan acentelik sözleşmesi yoksa levhaya kayıttan sonra 6 ay içerisinde en az bir sigorta şirketi ile acentelik sözleşmesi yaparak başvuru yapılan odaya iletmek zorundadır.
TÜZEL KİŞİ SİGORTA ACENTELERİ İÇİN İSTENEN BELGELER

TİCARET SİCİL GAZETESİ
TİCARET SİCİLİ TASDİKNAMESİ
ŞİRKET ANA SÖZLEŞMESİ
VERGİ LEVHASI SURETİ
İFLAS KONKORDATO BELGESİ (Asıl)
TAAHHÜTNAME (EK-1 VE EK-2) Asıl ve Islak İmzalı
BİLGİ FORMU (EK-3) Asıl ve Islak İmzalı
(TANZİM EDİLMİŞSE) MESLEKİ SORUMLULUK SİGORTASI SURETİ
(SİGORTA ŞİRKETİ İLE ACENTELİK SÖZLEŞMESİ YAPILMIŞSA) SİGORTA ŞİRKETİ İLE YAPILAN SÖZLEŞME SURETİ
İMZA SİRKÜLERİ FOTOKOPİSİ
TELEFON / E-POSTA VB. BİLGİLER İÇİN BEYAN / Statik IP Kullanıldığına Dair Belge
TÜZEL KİŞİ SİGORTA ACENTELERİ YETKİLİLERİ İÇİN İSTENEN BELGELER

İKAMETGAH BELGESİ (EV ADRESİ) Asıl
VUKUATLI NÜFUS CÜZDANI SURETİ (Asıl)
ARŞİV KAYITLI ADLİ SİCİL BELGESİ (Asıl)
İFLAS / KONKORDATO BEYANI (Asıl)
EN SON MEZUN OLUNAN OKUL DİPLOMA SURETİ
TAAHÜTNAME (EK-1) Asıl ve Islak İmzalı
BİLGİ FORMU (EK-3) Asıl ve Islak İmzalı
İKİ ADET VESİKALIK FOTOĞRAF
SSK KAYDI
TÜZEL KİŞİ SİGORTA ACENTELERİ MÜDÜRÜ İÇİN İSTENEN BELGELER

VUKUATLI NÜFUS CÜZDANI SURETİ (Asıl)
İKAMETGAH BELGESİ (EV ADRESİ) Asıl
ARŞİV KAYITLI ADLİ SİCİL BELGESİ (Asıl)
İFLAS / KONKORDATO BEYANI (Asıl)
EN SON MEZUN OLUNAN OKUL DİPLOMA SURETİ
İKİ ADET VESİKALIK FOTOĞRAF
SSK KAYDI
TAAHÜTNAME (EK-1) Asıl ve Islak İmzalı
BİLGİ FORMU (EK-3) Asıl ve Islak İmzalı
(YABANCI DİL BİLİNİYORSA) YABACI DİL BELGESİ
CEP TELEFONU NUMARASI
TÜZEL KİŞİ SİGORTA ACENTELERİ TEKNİK PERSONELİ İÇİN İSTENEN BELGELER

VUKUATLI NÜFUS CÜZDANI SURETİ (Asıl)
İKAMETGAH BELGESİ (EV ADRESİ) Asıl
ARŞİV KAYITLI ADLİ SİCİL BELGESİ (Asıl)
İFLAS / KONKORDATO BEYANI (Asıl)
EN SON MEZUN OLUNAN OKUL DİPLOMA SURETİ
İKİ ADET VESİKALIK FOTOĞRAF
SSK KAYDI
TÜZEL KİŞİ SİGORTA ACENTELERİ ŞUBELERİ İÇİN İSTENEN BELGELER

TİCARET SİCİL GAZETESİ
TÜZEL KİŞİ SİGORTA ACENTELERİ GERÇEK KİŞİ ORTAKLARI İÇİN İSTENEN BELGELER

VUKUATLI NÜFUS CÜZDANI SURETİ (Asıl)
ARŞİV KAYITLI ADLİ SİCİL BELGESİ (Asıl)
İFLAS / KONKORDATO BEYANI (Asıl)
TAAHÜTNAME (EK-1) Asıl ve Islak İmzalı
BİLGİ FORMU (EK-3) Asıl ve Islak İmzalı
TÜZEL KİŞİ SİGORTA ACENTELERİ TÜZEL KİŞİ ORTAKLARI İÇİN İSTENEN BELGELER

İFLAS / KONKORDATO BELGESİ (Asıl)
TAAHÜTNAME (EK-1) Asıl ve Islak İmzalı
BİLGİ FORMU (EK-3) Asıl ve Islak İmzalı
Tüm belge, fotoğraf ve beyanların düzenleniş tarihi 6 aydan eski olmamalıdır.
Mesleki tecrübe SSK veya Bağ-Kur’dan alınacak belge ile ispatlanmalıdır.
Sigorta acenteleri mesleki sorumluluk sigortasını yaptırmamışsa en kısa sürede tanzim ettirerek başvuru yapılan odaya iletmek zorundadır.
Sigorta acentelerinin, sigorta şirketi ile yapılan acentelik sözleşmesi yoksa levhaya kayıttan sonra 6 ay içerisinde en az bir sigorta şirketi ile acentelik sözleşmesi yaparak başvuru yapılan odaya iletmek zorundadır.
Levhaya kayıt için müracaat eden tüzel kişilerde (Şirket) sigortacılık işlemlerini yürütmek üzere şirkete dışarıdan müdür atandı ise bu kişinin levhada kayıtlı olan başka bir sigorta şirketinde teknik personel veya müdür olarak kaydı olmaması gerekir. Ayrıca dışarıdan müdür olarak atanacak kişinin başvuru yapan şirketten sigortalı olması gerekmektedir. Bu kişi için SGK’dan işe giriş bildirgesi ayrıca istenecektir.

TÜM SİGORTA EKSPERLERİ İÇİN İSTENEN BELGELER:

VUKUATLI NÜFUS CÜZDANI SURETİ (Asıl)
İKAMETGAH BELGESİ (EV ADRESİ) (Asıl)
ARŞİV KAYITLI ADLİ SİCİL BELGESİ (Asıl)
İFLAS KONKORDATO BELGESİ (Asıl)
VESİKALIK FOTOĞRAF (jpec 94*128 USB veya CD ile)
VESİKALIK FOTOĞRAF (4 Adet)
EN SON MEZUN OLUNAN OKUL DİPLOMA SURETİ
TAAHHÜTNAME (EK-2) Asıl ve Islak İmzalı
BİLGİ FORMU (EK-3) Asıl ve Islak İmzalı
(YABANCI DİL BİLİNİYORSA) YABACI DİL BELGESİ
HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI TARAFINDAN VERİLEN RUHSATNAME SURETİ
TELEFON / E-POSTA VB. BİLGİLER İÇİN BEYAN
GERÇEK KİŞİ SİGORTA EKSPERLİK FİRMASI İÇİN İSTENEN BELGELER:

VERGİ LEVHASI SURETİ
ADRES, TELEFON, FAKS VE E-POSTA BEYANI
TÜZEL KİŞİ SİGORTA EKSPERLİK FİRMASI İÇİN İSTENEN BELGELER:

TİCARET SİCİL GAZETESİ
ŞİRKET ANA SÖZLEŞME SURETİ
TİCARET SİCİLİ TASDİKNAMESİ
VERGİ LEVHASI SURETİ
İFLAS KONKORDATO BELGESİ (Asıl)
TAAHHÜTNAME (EK-2) Asıl ve Islak İmzalı
BİLGİ FORMU (EK-3) Asıl ve Islak İmzalı
TELEFON / E-POSTA VB. BİLGİLER İÇİN BEYAN
TÜZEL KİŞİ SİGORTA EKSPERLİK FİRMASI ŞUBELERİ İÇİN İSTENEN BELGELER:

TİCARET SİCİL GAZETESİ
TELEFON / E-POSTA VB. BİLGİLER İÇİN BEYAN
TÜZEL KİŞİ SİGORTA EKSPERLİK FİRMASI EKSPER OLMAYAN ORTAKLAR İÇİN İSTENEN BELGELER:

VUKUATLI NÜFUS CÜZDANI SURETİ (Asıl)
ARŞİV KAYITLI ADLİ SİCİL BELGESİ (Asıl)
İFLAS KONKORDATO BELGESİ (Asıl)
TİCARET SİCİL GAZETESİ (ORTAKLIK ORANI, ORTAKLIĞA BAŞLAMA TARİHİNİ İÇERİR)
TAAHHÜTNAME (EK-2) Asıl ve Islak İmzalı
BİLGİ FORMU (EK-3) Asıl ve Islak İmzalı
TÜZEL KİŞİ SİGORTA EKSPERLİK FİRMASI TÜZEL ORTAKLAR İÇİN İSTENEN BELGELER:

TİCARET SİCİL GAZETESİ (ORTAKLIK ORANI, ORTAKLIĞA BAŞLAMA TARİHİNİ İÇERİR)
İFLAS KONKORDATO BELGESİ (Asıl)
TAAHHÜTNAME (EK-2) Asıl ve Islak İmzalı
BİLGİ FORMU (EK-3) Asıl ve Islak İmzalı
TÜZEL KİŞİ SİGORTA EKSPERLİK FİRMASINDA GÖREVLİ TÜM EKSPERLER İÇİN İSTENEN BELGELER:

GÖREVİ VE GÖREV YERİNİ İÇERİR BEYAN
ÇALIŞAN İSE İŞE BAŞLANGIÇ TARİHİNİ BELİRTİR BEYAN
ORTAK İSE TİCARET SİCİL GAZETESİ (ORTAKLIK ORANI, ORTAKLIĞA BAŞLAMA TARİHİNİ İÇERİR)
* TÜM BELGE, FOTOĞRAF VE BEYANLARIN DÜZENLENİŞ TARİHİ 6 AYDAN ESKİ OLMAMALIDIR.

TÜZEL KİŞİ SİGORTA ACENTELERİ MÜDÜRÜ İÇİN İSTENEN BELGELER:

DİLEKÇE (FİRMACA DOLDURULACAK)
VUKUATLI NÜFUS CÜZDANI SURETİ (ASIL)
İKAMETGAH BELGESİ (EV ADRESİ) (ASIL)
ARŞİV KAYITLI ADLİ SİCİL BELGESİ (ASIL)
İFLAS / KONKORDATO BELGESİ (ASIL)
EN SON MEZUN OLUNAN OKUL DİPLOMA SURETİ
İKİ ADET VESİKALIK FOTOĞRAF
SSK KAYDI
TAAHÜTNAME EK-1
BİLGİ FORMU EK-3
(YABANCI DİL BİLİNİYORSA) YABACI DİL BELGESİ
CEP TELEFONU NUMARASI
* TÜM BELGE, FOTOĞRAF VE BEYANLARIN DÜZENLENİŞ TARİHİ 6 AYDAN ESKİ OLMAMALIDIR

* MESLEKİ TECRÜBE SSK VEYA BAĞKUR’DAN ALINACAK BELGE İLE İSPATLANMALIDIR.

SİGORTA ACENTELERİ TEKNİK PERSONELİ İÇİN İSTENEN BELGELER:

DİLEKÇE (FİRMACA DOLDURULACAK)
VUKUATLI NÜFUS CÜZDANI SURETİ (ASIL)
İKAMETGÂH BELGESİ (EV ADRESİ) (ASIL)
ARŞİV KAYITLI ADLİ SİCİL BELGESİ (ASIL)
İFLAS / KONKORDATO BELGESİ (ASIL)
EN SON MEZUN OLUNAN OKUL DİPLOMA SURETİ
İKİ ADET VESİKALIK FOTOĞRAF
SSK GİRİŞ BİLDİRGESİ
SSK KAYDI HİZMET DÖKÜMÜ
2 YILI TAMAMLADIĞI FİRMALARA AİT İŞYERİ NOSUNU GÖSTERİR BELGE
SEGEM BELGESİNİ KAZANDIĞINA DAİR BELGE
* TÜM BELGE, FOTOĞRAF VE BEYANLARIN DÜZENLENİŞ TARİHİ 6 AYDAN ESKİ OLMAMALIDIR

* MESLEKİ TECRÜBE SSK VEYA BAĞKUR’DAN ALINACAK BELGE İLE İSPATLANMALIDIR.