ANKARA HAVA DURUMU
BİZE ULAŞIN0312 623 10 84

Basın Açıklamaları

Polatlı Ticaret Odası

SORUNUNUZUN ÇÖZÜMÜ TİCARET ODASINDA OLABİLİR

-+

arabuluculuk

Polatlı Ticaret Odası yalnızca üyelerinin yararına olacak hizmetlerde değil aynı zamanda ilçe vatandaşları içinde hizmet skalasını geliştirmeye devam ediyor. Arabuluculuk, hukuk sistemi gelişmiş ülkelerde yaygın olarak kullanılan bir “Alternatif uyuşmazlık çözümü” yöntemi. Arabuluculuk; tarafların içinde bulundukları uyuşmazlığı tarafsız bir üçüncü kişi yardımı ile mahkemeye gitmeden ya da mahkeme yönlendirmesiyle çözmelerinde kullanabilecekleri bir yöntem. Bu Yöntemin Polatlı’da hayata geçtiği yerlerden bir tanesi Polatlı Ticaret Odası.

Arabuluculuk ofisini oluşturma çalışmalarını tamamlayan Polatlı Ticaret Odası tarafların adliyeye gitmeden sorunlarını arabuluculuk ofisinde çözmeleri için gerekli çalışmalarını tamamladı. Polatlı Ticaret Odası hizmet binasında oluşturduğu arabuluculuk ofisinde  3 kişilik komisyon 1 arabuluculuk avukatı ile taraflar davalık olmadan sorunlarını çözecek. Adliyeden sonra ikinci arabuluculuk ofisi olma özelliği taşıyan Polatlı Ticaret Odası arabuluculuk ofisi ilçe vatandaşlarının hizmetinde.

PROJE İLE AMAÇ UZLAŞMACI KÜLTÜRÜNÜN YAYGINLAŞTIRILMASI

Projenin amacı ile ilgili açıklamada bulunan Polatlı Ticaret Odası yönetim Kurulu Başkanı Ulvi Sakarya Polatlı esnafı, tüccarı iş vereni ve işçisi için önemli bir adım olarak nitelendirdikleri çalışma ile ilgili;” Bu yönergenin amacı; 18.05.2004 tarih ve 5174 sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanunu’nun 56.maddesinin  (t) bendi uyarınca; İktisadi, ticari ve sınai nitelikteki anlaşmazlıkların arabuluculuk, uzlaştırma veya tahkim usullerine göre çözümlenmesi ile bu yönerge uyarınca uzlaştırma, arabuluculuk ve tahkim müesseselerinin kurulması ve uyuşmazlıkların çözümünde görevlendirilecek uzlaştırıcı, arabulucu veya hakemlere ilişkin usul ve esasların düzenlenmesi, alternatif uyuşmazlık çözüm yöntemlerinin benimsenmesini ve toplumda uzlaşı kültürünün yaygınlaşmasını sağlamaktır.” dedi.

HANGİ DAVALAR ARABULUCULUK KAPSAMINDADIR?

Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu’na göre arabuluculuğa ancak tarafların sulh olabileceği, hakkından vazgeçmesi ve iddiaları kabul etmesinin mümkün olduğu ve bir mahkeme kararının gerekmediği hallerde başvurulabilir. Bütün kredi sözleşmeleri, alım satım sözleşmeleri, tüketici uyuşmazlıkları, eser sözleşmeleri, kira uyuşmazlıkları, işçi alacakları, deniz ticareti ve sigorta uyuşmazlıkları, marka-patent uyuşmazlıkları, konut dokunulmazlığının ihlali ticari sırrın açıklanması gibi şikâyete bağlı suçların işlenmesi nedeniyle istenecek tazminatlarda arabulucuya gidilebilir.

ARABULUCULUĞUN AVANTAJLARINI NELERDİR?

Arabuluculuk özellikle dava yoluyla karşılaştırıldığında birçok avantajı olan bir yöntemdir. Bu avantajları nedeniyle arabuluculuk dünyada ve ülkemizde her geçen gün daha popüler hale gelmektedir.

ARABULUCULUK İNSANLAR ARASINDAKİ İLİŞKİLERİ KORUR

Arabuluculuk temelinde dostane bir çözüm yolu olduğundan var olan ilişkilerin kötüye gitmesini engeller ve bozulmuş ilişkilerin düzelmesini sağlar. Arabuluculukta taraflar iletişimi sürdürdüklerinden isteklerine uygun ortak bir çözüm bulma şansları yüksektir.

ARABULUCULUK ÇABUK ÇÖZÜM SAĞLAR

Davaya konu olaylar mahkeme tarafından ortalama en erken sekiz ayda ortalama olarak dört yılda çözülürken arabuluculukta sonuca üç saat ila bir haftalık sürelerde ulaşılabilir. Bu nedenle yaşanan uyuşmazlığın kısa sürede çözülmesini arabuluculuğu seçebilirler.

ARABULUCULUK EKONOMİKTİR

Dava sırasında yapılması gereken masraflar, avukatlık ücretleri ve hakkın geç alınması karşısında arabuluculuk makul ücretlerle çözüme ulaşmayı sağlar.

ARABULUCULUK GİZLİDİR

Arabuluculukta ileri sürülen görüşler, belgeler, teklifler ve ikrarlar gizlidir. Bu nedenle taraflar çekinmeden her konuyu masaya yatırabilirler. Bu nedenle kamuoyuna yansımasından çekinilen konularda arabuluculuk tercih edilebilir.

ARABULUCULUKTA SÜRECİN KONTROLÜ TARAFLARIN ELİNDEDİR

Arabuluculukta sadece tarafların mutabık kaldığı konularda anlaşma yapılır. Taraflar arabuluculuktan her an vazgeçebilirler. Kimse istemediği bir anlaşmayı imzalamaya zorlanamaz.