ANKARA HAVA DURUMU
BİZE ULAŞIN0312 623 10 84

Duyurular

Polatlı Ticaret Odası

Tütün Mamülleri Ve Alkollü İçkilerin Satış Belgeleri Süre Uzatımı

-+

T.C.Gıda,Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’nın 45346265-355.01.02/248816 Sayılı ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin 02.02.2018 Tarih ve 0331/2069 Sayılı yazılarına istinaden;

Tütün Mamülleri ve Alkollü İçkilerin Satışına ve Sunumuna İlişkin Usül ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 14’ncü maddesi doğrultusunda, 2017 yılı ve öncesinde düzenlenen ve 31/12/2017 tarihi itibarıyla geçerliliğini koruyan satış belgeleri için Ocak-Mart aylarına isabet eden dönemde 2018 yılı süre uzatımı işlemi yapılması gerekmektedir.

İlgili mevzuat kapsamında süre uzatım işlemi,tütün mamülü ve/veya alkollü içki satışı yapan perakende satıcılar ile toptan satıcıların,açık alkollü içki satıcılarının ve nargile sunum uygunluk belgesi sahibi satıcılarının işlem bedelini Ziraat Bankası kanalı ile Bakanlık hesabına yatırmalarının ardından Bakanlığımız İl/İlçe müdürlüklerine başvuru yapmaları ve işlemin belge üzerinde gösterilmesini sağlamaları şeklinde gerçekleşmektedir.

Satış Belgeleri için 02 Nisan 2018 tarihine kadar süre uzatımı işlemi yapılması gerektiği,yapılmadığı takdirde,bu tarihten sonra ürün satın alınması mümkün olmayacak ve satıcıların mevcutlarında  bulunan ürünleri Nisan ayı sonuna kadar tasfiye etmeleri gerekmektedir.Nisan ayının sona ermesini müteakiben ürün satışına devam edildiğinin tespit edilmesi halinde idari para cezası işlemi uygulanacak ve satışına devam edilen ürünlerin mülkiyetinin kamuya devri yapılacaktır.

Faaliyetine devam etmesine rağmen süre uzatım işlemi yapılmaması sebebi ile satış belgesinin geçerliliğini kaybeden satıcıların (alkollü içki satıcıları için uygulanan mesafe şartı dahil) güncel mevzuat hükümlerine uygun olarak yeniden satış belgesi başvurusunda bulunmaları gerekmektedir.

Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından düzenlenmiş olan satış belgelerinin 2018 yılı süre uzatımı yapılması halinde belgeler 01 Mayıs 2019 tarihine kadar dolaşımda bulunacaklardır.

Süre uzatımı ve yeni belge başvuruları İlçe Gıda,Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğümüzde kabul edilmeye devam edilecektir.2018 yılı için uygulanacak satış belgesi ve süre uzatım işlemi bedelleri aşağıda belirtilmiştir.

Toptan Satış Belgeleri : Tüm mahallelerde 5.750,00.-TL

  1. Perakende Satış Belgeleri

1)İl Merkezlerinde ve Büyükşehir Belediyesi sınırlarında 300.00.-

2)İlçe Merkezlerinde 210.00.-

3)Diğer Mahallelerde 75.00.-TL

 

  1. Açık İçki Satış Belgeleri

1)İl Merkezlerinde ve Büyükşehir Belediyesi sınırlarında 1.240.00.- TL

2)Diğer Mahallelerde 210.00.-TL

 

  1. Nargilelik Tütün Mamülü sunum Uygunluk Belgeleri

1)İl Merkezlerinde ve Büyükşehir Belediyesi sınırlarında 3.035.00.- TL

2)Diğer Mahallelerde 2.760.00.-TL

 

Üyelerimize ve kamuoyuna önemle duyurulur.