ANKARA HAVA DURUMU
BİZE ULAŞIN0312 623 10 84

Duyurular

Polatlı Ticaret Odası

Tütün Mamulleri ve Alkollü İçkilerin Satışına ve Sunumuna İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılması Dair Yönetmelik Taslağı

-+

Sayın Üyemiz,

            İlgi: TOBB’nin 26.04.2017 tarih ve 7020 sayılı yazısı.

            İlgi yazı ile, Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından hazırlanan “Tütün Mamulleri ve Alkollü İçkilerin Satışına ve Sunumuna İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılması Dair Yönetmelik Taslağı” Odamıza gönderilmiş olup, taslak hakkında görüş ve önerilerin Mevzuat Hazırlama Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik uyarınca ekli formata uygun olacak şekilde hazırlanarak en geç 30.04.2017 tarihine kadar murat.akdeniz@tobb.org.tr adresine gönderilmesi istenmektedir.

            Taslak hakkında görüş bildirilmesinde kullanılacak form, ile ilgi yazı ve eki yönetmelik taslağı ektedir.

            Bilgilerinize arz ve rica ederiz.

                                                                                                                      Saygılarımızla,

Ekler-1

Ekler-2

Ekler-3