ANKARA HAVA DURUMU
BİZE ULAŞIN0312 623 10 84

Vakıf İktisadi İşletmesi

-+

GEREKLİ EVRAKLAR

1) Vakıf senedinin aslı veya noter onaylı örneği (2 adet asıl)

2) Vakfın tüzel kişiliğinin devam ettiğini gösteren resmi belge ( 2 adet asıl)

3) Vakfın bir ticari işletme kurulabilmesi için resmi bir makamın iznine veya onayına bağlı olduğu hallerde, bu izin veya onaya ilişkin belge (1 adet asıl – 1 adet fotokopi)

4) Noter onaylı Vakıf İktisadi İşletme Açılış Kararı (1 adet asıl – 2 adet fotokopi)

5) İşletmenin açılışına dair kararı alan vakıf yöneticilerinin bu göreve seçilmelerine ilişkin yetkili organ kararının noter onaylı örneği (1 adet asıl- 1 adet fotokopi)

6) İşletmeyi temsile yetkili kişilerin noter huzurunda düzenlenmiş ticaret unvanı altına atılmış tescil talepli imza beyannamesi  (1 adet asıl-1adet fotokopi). (Mersis Talep numarasını notere ibraz etmeniz gerekir.)

7) İşletmeyi temsile yetkili kişilerin fotoğrafları (2 şer adet)

8) Odaya kayıt için; Hükmi Şahıs Kayıt Beyannamesi

9) Yeni Kayıt Talep Dilekçesi

 

NOT: http://mersis.gumrukticaret.gov.tr/ adresinden