ANKARA HAVA DURUMU
BİZE ULAŞIN0312 623 10 84

Genel

Polatlı Ticaret Odası

BACIYAN-İ RUM ODAMIZDA ANLATILDI

-+

Polatlı Ticaret Odası’nın yürütmüş olduğu “Pancar ile İlgili Tarımsal Üretime Dayalı Ürün Geliştirme” adlı proje kapsamında eğitim alan kadınlara ‘’Anadolu Bacıları’’ anlatıldı.

Polatlı Belediyesi Basın Yayın Halkla İlişkiler Müdürü Murat Kurt’un katılımıyla Polatlı Ticaret Odası toplantı salonunda düzenlenen tanıtımda, Kurt araştırmalarını katılımcılarla  paylaştı. Programda ayrıca Bacıyan-i Rum kısa filmi izletildi.

Murat Kurt; “Polatlı Ticaret Odası’nın yürütmüş olduğu güzel bir proje içerisindesiniz. Kurulacak olan Anadolu Bacıları isimli kadın kooperatifi hem ilçemiz için hemde ülkemiz için atılan çok önemli bir adım. Anadolu Bacıları’nın tarihi 800 yıl önceye dayanmaktadır. Teşkilatlanmanın asıl ismi öncesinde Bacıyan-i Rum (Anadolu Bacıları) idi. Türkmen ve Müslüman kadınlardan oluşan teşkilatın tarihimizde büyük önemi vardır. 800 sene önce kadının Dünya’da daha ismi yokken kurulan teşkilat aynı zamanda dünyanın ilk kadın teşkilatlanmasıdır. Anadolu Selçuklular zamanında kurulan Bacıyan-i Rum’un bilinen ilk lideri Fatma Bacı ( Fatma Hatun ) sadece Bektaşi rivayetlerle tanınan bir hatun kahraman bir şahsiyet iken bu çalışma ile gerçek tarihi şahsiyeti ortaya konmuştur. Bu vesile ile Fatma Bacı’nın etrafındaki bazı tarihi şahsiyetlerin hayatından da önemli izler tespit edilmiştir. Böylece Anadolu Selçukluları devrinin karanlıkta kalan bazı meselelerine ışık tutmaya çalışılmıştır. Anadolu Bacıları Ahilerin kadınlar kolu olarak yetim, kimsesiz genç kızları himayesine almış, onların eğitimlerinde, ev bark sahibi olmalarından, sorumlu olmuşlardır. Bunun dışında kimsesi kalmayan ihtiyar kadınların bakımı, genç kızların evlendirilmesi gibi birtakım sosyal hizmetlerde bulunmuşlar, maddi sıkıntıda olanlara yardım etmişlerdir. Ahi zaviyesinde gelen konuklara yemek hazırlamada, savaş zamanlarında ordunun ihtiyacı olan elbise ve savaş malzemelerinin bakımında ve onarımında yardımcı olmuşlardır. Anadolu kadınları teşkilatı, üyelerine şu telkinde bulunurlardı. “İşine, aşina, eşine sahip ol.” Bu söz ahi kadın teşkilatının ana ilkesi olmuştur. İşine sahip ol; yani bilge ve becerikli ol ki, evinin düzenini koruyabilesin. Tasarruf et, fazla savurgan olma ki, ocağın devamlı tütsün. Eşine sahip ol ki, evine bağlı kalsın.

Anadolu kadınları sosyal yardımlar yanında ekonomiye önemli katkı sağlayan çeşitli el sanatlarında uğraşı vermişlerdir. Çadırcılık, keçecilik, halı, nakışçılık örgücülük, kilim dokumacılık, oya dantelcilik, kumaş ikmalinde ve bunlardan elbise yapılmasında faaliyet göstermişlerdir. Anadolu Bacıları, dünyada kurulan ilk kadınlar teşkilatı ünvanını korumaktadır.” Dedi.