ANKARA HAVA DURUMU
BİZE ULAŞIN0312 623 10 84

Duyurular

Polatlı Ticaret Odası

Gümrük vergisi oranının düşürülmesi veya sıfırlanması kararlaştırılan ürünler

-+

TOBB tarafından odamıza gönderilen 18.11.2016 tarihle ve 22150 sayılı yazıya istinaden;

Bilindiği üzere, Ülkemiz ile AB arasında ihdas olunan 1/95 sayılı Ortaklık Konseyi Kararı’nın 13 üncü Maddesi uyarınca sanayi ürünlerinde gümrük vergileri karşılıklı olarak sıfırlanmış olup, üçüncü ülkelere ise Ortak Gümrük Tarifesi uygulanmaktadır.

Diğer taraftan, ucuz hammadde temin etmek suretiyle sanayicimizin rekabet gücünü artırmak, modernize olmalarını sağlamak ve tüketici fiyatlarını düşürmek amacıyla, üçüncü ülkelerden gümrük vergisi ile ithal edilen, Ülkemiz ile AB’ye üye ülkelerde yerli üretimi olmayan Gümrük Birliği kapsamındaki sanayi ürünlerine ilişkin her yıl 1 Ocak ve 1 Temmuz tarihlerinde yürürlüğe girecek şekilde yapılan askıya alma, üretimi tüketimi karşılamayan ürünlerde ise kota başvuruları, ülkemiz temsilcilerinin de yer aldığı Avrupa Komisyonu Gümrük Kodu Komitesi Ekonomik Tarife Sorunları Grubu (ETSG) tarafından müzakere edilerek karara bağlanmaktadır.

Bahsi geçen müzakereler sonucu gümrük vergisinin askıya alınması ve bu suretle gümrük vergisi oranının düşürülmesi veya sıfırlanması kararlaştırılan ürünler Toplulukla eş zamanlı olarak İthalat Rejimi Kararı Eki V Sayılı Listede yer verilmekte ve ulusal tarife kontenjanları ise, Bakanlar Kurulu Kararı ve kotanın dağıtımına ilişkin yayımlanan Tebliğler ile belirlenmektedir.

Konu ile ilgili olarak, Ekonomi Bakanlığı’ndan e-posta aracılığıyla alınan ilgide kayıtlı yazıda, 1/7/2017 dönemine yönelik olarak askıya alma ve tarife kontenjanına ilişkin taleplerin alınmış olduğu belirtilmiş olup, bir örneği ilişikte sunulan taleplere söz konusu yazı ekinde yer verilmiştir. Listede GTP ve tanımları yer alan eşyadan herhangi birini üretimlerinde hammadde olarak kullanan bu eşyada vergi indirimini desteklemek isteyen firmaların bir dilekçe ile ülkemizde üretimi olduğu gerekçesiyle gümrük vergisinin düşürülmesine itiraz etmek isteyen firmaların ise ekte yer alan formlarla birlikte, anılan dilekçe ve formların bir nüshasını Birliğimize göndermek kaydı ile, müracaatların en geç 9/12/2016 tarihine kadar adı geçen Bakanlığın genel evrakına girecek şekilde iletilmesi talep edilmiştir. Konu ile ilgili Bakanlık yetkililerinin iletişim bilgileri aşağıda bildirilmektedir.

İLGİLİ KİŞİLERİN İLETİŞİM BİLGİLERİ:

Kimyasallar, Maden-Metal ve Tekstil Hammaddeleri:

Müge DAĞLI DURUKAN        Uzman                    T:0 312 204 99 79   E: durukanm@ekonomi.gov.tr

Bekir Sıddık KIZMAZ               Uzman                    T:0 312 204 95 76   E: kizmazb@ekonomi.gov.tr

Merve BAYATA                          Uzman Yrd.           T:0 312 204 95 75   E: mbayata@ekonomi.gov.tr

M.Burak ATEŞTENYILMAZ   Uzman Yrd.           T:0 312 204 95 79   E: atestenyilmazmb@ekonomi.gov.tr

Elektrik-Elektronik, Otomotiv ve Makine Ara Malları:

Halil İbrahim KARATAŞ          Uzman Yrd.           T:0 312 204 99 55   E: karatash@ekonomi.gov.tr

Osman SERT                               Uzman Yrd.           T:0 312 204 95 93   E: osmans@ekonomi.gov.tr

Ömer Furkan Yüksel                  Uzman Yrd.           T:0 312 204 95 94  E: yukselof@ekonomi.gov.tr