ANKARA HAVA DURUMU
BİZE ULAŞIN0312 623 10 84

Duyurular

Polatlı Ticaret Odası

KOBİGEL-KOBİ Gelişim Destek Programı 2021 – 01/02 Proje Teklif Çağrıları İlanı hk.

-+

kosgeb

KOBİGEL-KOBİ Gelişim Destek Programı kapsamında 2019 ve 2020 yılında “İmalat Sanayinde Dijitalleşme” teması ile uygulanan proje teklif çağrıları, aşağıdaki hususlar dikkate alınarak 2021 yılı çağrı planına da dahil edilmiştir:
– XI. Kalkınma Planında (2019 – 2023) dijital dönüşüm politikası başlığında yer alan 345.2 ve 345.3 sayılı tedbirler ile 2021 Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programında yer alan 345.7 sayılı tedbir KOSGEB ile ilişkilendirilmiştir.
– Üretim ve ilişkili iş süreçlerinde akıllı dijital teknolojilerin kullanılması ile üretim maliyetlerinde / ürün kalitesinde / standartlara uyumda / rekabet gücünde iyileşme sağlanması , bu teknolojilerin sanayici KOBİ’ler arasında yaygınlaştırılmasının önemini artırmaktadır.
– Ulusal sanayi politikamız doğrultusunda ileri teknolojili ve yüksek katma değerli üretim yapısına geçiş için, yetkin yerli dijital teknoloji tedarikçisi sayısının artırılmasına ihtiyaç duyulmaktadır.
– KOSGEB 2019 – 2023 Stratejik Planının 3.1 sayılı hedefinde, katma değerli ve ileri teknolojili alanlar başta olmak üzere KOBİ’lerin dijitalleşmesi için destek verilmesi öngörülmektedir.
Bu itibarla; aşağıda belirtilen ve Ek 2,3’te sunulan Proje Teklif Çağrıları hazırlanmış ve İlgi Olur ile onaylanmıştır.

  •  2021 – 01 “İmalat Sanayi Sektöründe Dijitalleşme Sürecine Katkı Sağlayabilecek Yerli Teknoloji Geliştiricisi KOBİ’lerin Desteklenmesi” Proje Teklif Çağrısı

 

  • 2021 – 02 “İmalat Sanayi Sektöründe Faaliyet Gösteren KOBİ’lerin Üretim ve İlişkili İş Süreçlerinde Dijital Teknolojilerden Yararlanma Düzeyinin Arttırılması” Proje Teklif Çağrısı Proje Teklif Çağrıları, Başvuru ve Uygulama Kılavuzları ve ilgili diğer dokümanlara çağrı ilan tarihinden itibaren kurumsal internet sayfasından ulaşılabilecektir.

Bu kapsamda; bölgenizde/ etki alanınızda yer alan firmalara duyuru yapılmak üzere KOBİGEL-KOBİ Gelişim Destek Programı 2021 – 01/02 Proje Teklif Çağrılarına ilişkin detaylara Ek-1,2’de yer verilmiştir.

KOBİGEL_2021.01 Proje Teklif Cagrisi 

KOBİGEL_2021.02 Proje Teklif Cagrisi