ANKARA HAVA DURUMU
BİZE ULAŞIN0312 623 10 84

Haber

Polatlı Ticaret Odası

KOSGEB’TEN FAALİYET GÖSTEREN İŞLETMELERE DESTEK

-+

KOSGEB’TEN FAALİYET GÖSTEREN İŞLETMELERE DESTEK

KOSGEB’ ten ‘’Hızlı Büyüyen KOBİ’lerde Kapasite Geliştirme’’ adlı proje ile imalat yapan büyük işletmelere destek fırsatı. Projeden faydalanabilecek KOBİ ve Girişimciler 30 Mayıs ve 1 Temmuz 2016 tarihleri arasında başvuru yapabilecekler. Hızlı Büyüyen KOBİ’lerde işletme ve imalat kapasitesini yükseltmek amacı ile verilen üst limiti 600.000tl olan desteğin 300.000tl si geri ödemeli kalan 300.000tl si ise geri ödemesizdir. Yalnızca KOSGEB’e üye olan işletmecilerin faydalanabileceği  Proje için verilecek olan eğitim 09-06-2016 tarihinde saat 10:00’da Polatlı Ticaret Odası’nda gerçekleşecektir.

KOBİGEL DESTEĞİ NEDİR;

KOBİ’lerin ekonomideki paylarının ve etkinliklerinin arttırılması, rekabet güçlerinin ve sağladıkları katma değerin yükseltilmesi temel hedefinden harekete; istihdam yaratma, ürün, hizmet ve iş modeli açılarından yenilik gerçekleştirme, ihracata katkı sağlama, uluslararası nitelikleri yüksek olan ve ekonomik büyümeye katkı sağlamada diğer işletmelerden daha başarılı olan hızlı büyüyen işletmelerin aşağıda belirtilen konularda hazırlayacakları projelerin desteklenmesidir.

kosgeb1

DESTEKLENECEK PROJE GİDERLERİ NELERDİR

– Program kapsamında desteklenecek proje giderleri Proje Teklif Çağrısında belirlenir ve belirlenen esaslar dahilinde desteklenecek proje giderlerine Kurul karar verir. Ancak; gayrimenkul alım, bina inşaat, tefrişat, taşıt aracı alım ve kiralama, proje ile ilişkilendirilmemiş personel giderleri ve diğer maliyetler ile vergi, resim ve harçlar, sosyal güvenlik primleri desteklenmez.

– Personel giderleri, net ücret (asgari geçim indirimi, ikramiye, prim vb. ek ödemeler hariç) üzerinden desteklenir.

– Proje kapsamında desteklenmesi uygun görülen gider grupları toplamı ile destek türleri, Proje Teklif Çağrısında belirlenen üst limit, oran ve varsa gider kısıtlarını geçmeyecek şekilde Kurul tarafından belirlenir.