ANKARA HAVA DURUMU
BİZE ULAŞIN0312 623 10 84

Duyurular

Polatlı Ticaret Odası

Mesleki Eğitim Kurulu Kararları Duyurusu

-+
29 uncu Mesleki Eğitim kararlarında; ‘Değirmen Makinalan’ ile ‘Metal Yüzey Boyama’meslek dallan 3308 sayılı kanun kapsamına alınmış Olup bu kapsamdaki meslek dallarında iş yeri sahipleri ile yanlarında çalışanlara 20 Haziran 2017 tarihinden geçerli olmak üzere 3 ay süreyle kalfalık ve ustalık sınavlarına girebilmeleri için mesleki eğitim merkezi müdürlüklerine başvuru yapma hakkı tanınmıştır.
Bu haklardan faydalanabilmeleri için bu meslek dallarında üyelerinize ve yanında çalışanlara gerekli duyurunun ivedilikle yapılarak müracaat yapmalarının sağlanması hususunda;
İlgi: a) 20 Haziran 2017 tarihli ve 30102 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan 29uncu Meslekî Eğitim
Kurulu Karar Tutanağı ve Eki.
  1. b) Eylül 2002 tarih ve 2540 sayılı Tebliğler Dergisinde yayımlanan ve Ağustos 2011 tarih ve
2647 sayılı Tebliğler Dergisinde Değişiklik yapılan 3308 sayılı Meslekî Eğitim Kanununun
Geçici linçi ve 2 inci Maddelerinin Uygulanmasına İlişkin Yönerge Yönerge.
3308 sayılı Meslekî Eğitim Kanununun 4 üncü maddesine göre; mesleki ve teknik eğitim programlarının uygulandığı her tür ve derecedeki örgün, yaygın ve çıraklık eğitimi, mesleki ve teknik eğitim okul ve kurumlan ile işletmelerde yapılacak mesleki eğitimin; planlanması, geliştirilmesi ve değerlendirilmesi konularında kararlar almak ve Bakanlığa görüş bildirmek üzere kurulmuş olan Meslekî Eğitim Kurulunun 29 uncu toplantısında alman Kararlar, ilgi (a) da kayıtlı Resmî Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.
Söz konusu Karar Tutanağı ve ekleri yazımız ekinde gönderilmiş olup ilgi (a) Resmi Gazeteden de ulaşılabilmektedir.